Sony XR-1800R User Manual

Fm / mw / lw cassette car stereo, Xr-1800r

Advertising
background image

1998 by Sony Corporation

3-864-874-31 (1)

FM/MW/LW
Cassette Car
Stereo

XR-1800R

EN

For installation and connections, see the supplied installation/connections
manual.

Szczegóły dotyczące instalacji i podłączeń, proszę sprawdzić w dostarczonym,
osobnym podręczniku

Informace o instalaci a zapojení naleznete v přiložené příručce Instalace /
zapojení.

Για την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, δείτε τ συν δευτικ εγ ειρίδι
Εγκατάσταση/Συνδέσεις.

Kurma ve bağlantı işlemleri için ünite beraberindeki Kurma/Bağlantılar kılavuzuna
bakınız.

Operating Instructions

Instrukcje Obsługi

Návod k obsluze

δηγίες Λειτ υργίας

Kullanım kılavuzu

PL

CZ

GR

TU

Advertising
Table of contents