Spela en cd-skiva, Grundfunktioner – Sony CDP-CX235 User Manual

Page 86

Advertising
background image

Grundfunktioner

8

SE

Spela en CD-skiva

1
2

Mer information om
anslutningar finns på sid 4 – 5.

Se till att du har satt i skivorna
korrekt enligt instruktionerna på
sid 6 – 7.

Du kan spela alla spår på en
skiva i ursprungsordningen
(Kontinuerlig uppspelning). Du
kan även spela maximalt 200
CD-skivor i följd.

Sätt på CD-spelaren genom
att trycka på
I/

u

fjärrkontrollen

Sätt på förstärkaren och välj läget CD-spelare.

Tryck på I/

u för att sätta på CD-spelaren.

Välj ALL DISCS eller 1 DISC kontinuerlig uppspelning genom
att trycka på CONTINUE.
Varje gång du trycker på CONTINUE visas “ALL DISCS” eller
“1 DISC” i teckenfönstret.

3

Vrid på JOG-ratten tills önskat skivnummer eller skivminne (se
sid 18) visas i teckenfönstret så att du kan välja den första
skivan (ALL DISCS) eller den skiva du vill spela (1 DISC).

4

ALL DISCS

CD1

2 0

DISC

* D I S C - 2 0 *

När du väljer

ALL DISCS

1 DISC

Spelar CD-spelaren

Alla skivor i följd efter varandra i
skivnummerordning. Tomma skivfack hoppas över.

Bara den skiva som du har valt

2

3

4/5

5

STANDBY

I /

u

CONTINUE

GROUP 1

GROUP 5

SHUFFLE

GROUP 2

GROUP 6

PROGRAM

GROUP 3

GROUP 7

REPEAT

GROUP 4

GROUP 8

TIME/TEXT

GROUP FILE

MEMO SEARCH

INPUT

DISC/CHARACTER

PUSH ENTER

OPEN/CLOSE

AMS

CHECK

CLEAR

Advertising