Het voorpaneel verwijderen, Het voorpaneel bevestigen – Sony DSX-S100 User Manual

Page 109

Advertising
background image

7

Het voorpaneel verwijderen

U kunt het voorpaneel van het apparaat
verwijderen om diefstal te voorkomen.

Waarschuwingstoon

Wanneer u het contact in de stand OFF zet
zonder het voorpaneel te verwijderen, hoort u
gedurende enkele seconden de
waarschuwingstoon.
U hoort de waarschuwingstoon alleen als de
ingebouwde versterker wordt gebruikt.

1

Houd (SOURCE/OFF) ingedrukt.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.

2

Druk op (OPEN).
Het voorpaneel wordt omlaag geklapt.

3

Schuif het voorpaneel naar rechts en
trek de linkerzijde van het voorpaneel
voorzichtig naar u toe.

Opmerkingen
Laat het voorpaneel niet vallen en druk niet te hard

op het voorpaneel en het display.

Stel het voorpaneel niet bloot aan hitte/hoge

temperaturen of vocht. Laat het voorpaneel niet
achter in een geparkeerde auto of op het
dashboard/de hoedenplank.

Als "DEVICE INSIDE" op het scherm wordt

weergegeven of als het waarschuwingslampje
Device Inside knippert, maakt u het voorpaneel los
en verwijdert u het USB-apparaat of de iPod.

Het voorpaneel bevestigen

Plaats opening A van het voorpaneel op pin B
van het apparaat en druk de linkerzijde
voorzichtig naar binnen.
Druk op (SOURCE/OFF) op het apparaat om het
apparaat te gebruiken.

Opmerking
Plaats niets op de binnenkant van het voorpaneel.

Advertising