Radio, Zenders opslaan en ontvangen, Automatisch opslaan - btm – Sony DSX-S100 User Manual

Page 113: Handmatig opslaan, Automatisch opslaan — btm handmatig opslaan, Radio zenders opslaan en ontvangen

Advertising
background image

11

Zoeken naar een track door te
luisteren naar een gedeelte van
een track — ZAPPIN™

U kunt zoeken naar een track die u wilt
beluisteren door korte gedeelten van tracks op
een USB-apparaat op volgorde af te spelen.
De ZAPPIN-stand is geschikt voor het zoeken
naar een track in de standen voor willekeurige
volgorde of willekeurige volgorde herhalen.

1

Druk op (ZAP/SHUF) tijdens het
afspelen.
Nadat "ZAPPIN" is weergegeven in het
scherm, wordt het afspelen gestart vanaf een
gedeelte van de volgende track.
Het gedeelte wordt een bepaalde tijd
afgespeeld, waarna u een klik hoort en het
volgende gedeelte wordt gestart.

2

Druk op de selectietoets of (ZAP/SHUF)
wanneer een track wordt afgespeeld
waarnaar u wilt luisteren.
De track die u selecteert, wordt in normale
weergavestand vanaf het begin afgespeeld.
Herhaal stap 1 en 2 om nogmaals naar een
track te zoeken in de ZAPPIN-stand.

Tips
U kunt een afspeeltijd selecteren van ongeveer 6

seconden/15 seconden/30 seconden (pagina 20). U
kunt het gedeelte van de track dat wordt afgespeeld,
niet selecteren.

Druk op +>/–. in de ZAPPIN-stand om een

track over te slaan.

Als u op

(BACK) drukt, bevestigt u ook de track

om af te spelen.

Radio

Zenders opslaan en ontvangen

Let op

Als u afstemt op zenders tijdens het rijden, moet
u de BTM-functie (geheugen voor beste
afstemming) gebruiken om ongelukken te
vermijden.

Automatisch opslaan — BTM

1

Druk herhaaldelijk op (SOURCE/OFF)
tot "TUNER" wordt weergegeven.
Druk herhaaldelijk op (MODE) om de band
te wijzigen. U kunt FM1, FM2, FM3, MW of
LW selecteren.

2

Houd de selectietoets ingedrukt.
Het installatievenster wordt weergegeven.

3

Druk herhaaldelijk op de selectietoets
tot "BTM" wordt weergegeven.

4

Druk op +>.
Het apparaat slaat de zenders op volgorde van
frequenties op in de lijst met
voorkeurzenders.
Er klinkt een pieptoon wanneer de instelling
is opgeslagen.

Handmatig opslaan

1

Druk op

(BROWSE) terwijl de

zender die u wilt opslaan, wordt
ontvangen.
De lijst met voorkeurzenders wordt
weergegeven.

2

Draai de regelknop om het
voorinstelnummer te selecteren.

3

Houd de selectietoets ingedrukt tot
"MEMORY" wordt weergegeven.

Opmerking
Als u een andere zender opslaat onder dezelfde
cijfertoets, wordt de eerder opgeslagen zender
vervangen.

Tip
Als een RDS-zender wordt opgeslagen, wordt de AF-/
TA-instelling ook opgeslagen (pagina 12)
.

ZAP

Selectietoets

(BACK)

Het gedeelte van elke track
dat wordt afgespeeld in de
ZAPPIN-stand.

Track

Advertising