De opgeslagen zenders ontvangen, Automatisch afstemmen, Overzicht – Sony DSX-S100 User Manual

Page 114: Af en ta instellen, Overzicht af en ta instellen

Advertising
background image

12

De opgeslagen zenders ontvangen

U kunt een zender die u wilt ontvangen,
selecteren via een lijst.

1

Selecteer de band en druk op

(BROWSE).

De lijst met voorkeurzenders wordt
weergegeven.

2

Draai de regelknop tot de gewenste
zender wordt weergegeven.

3

Druk op de selectietoets om de zender
te ontvangen.
Het apparaat keert terug naar de normale
ontvangststand.

Automatisch afstemmen

1

Selecteer de band en druk op +>/
. om de zender te zoeken.
Het zoeken stopt zodra een zender wordt
ontvangen. Herhaal deze procedure tot de
gewenste zender wordt ontvangen.

Tip
Als u de frequentie kent van de zender die u wilt
beluisteren, houdt u +
>/–. ingedrukt tot de
frequentie ongeveer is bereikt en drukt u vervolgens
herhaaldelijk op +
>/–. om nauwkeurig af te
stemmen op de gewenste frequentie (handmatig
afstemmen).

RDS

Overzicht

FM-zenders met de RDS-dienst
(radiogegevenssysteem) sturen onhoorbare
digitale informatie mee met het gewone
radioprogrammasignaal.

Schermitems

A

Radioband, Functie

B

TA/TP*

1

C

Frequentie*

2

(programmaservicenaam),

voorinstelnummer, klok, RDS-gegevens

*1 "TA" knippert tijdens de verkeersinformatie. "TP"

gaat branden als dergelijke zenders worden
ontvangen.

*2 Als u de RDS-zender ontvangt, wordt " *" links van

de frequentieaanduiding weergegeven.

Als u de schermitems A, C wilt wijzigen, drukt
u op (DSPL).

RDS-diensten

Dit apparaat biedt automatisch RDS-diensten op
de volgende manier:

Opmerkingen
In bepaalde landen/regio's zijn wellicht niet alle

RDS-functies beschikbaar.

RDS functioneert wellicht niet als het

ontvangstsignaal zwak is of als de zender waarop u
hebt afgestemd, geen RDS-gegevens verzendt.

AF en TA instellen

1

Druk herhaaldelijk op (AF/TA) tot de
gewenste instelling wordt
weergegeven.

AF (alternatieve frequenties)

Hiermee wordt de zender met het sterkste
signaal in een netwerk geselecteerd en wordt
opnieuw op deze zender afgestemd. Als u deze
functie gebruikt, kunt u onafgebroken naar
hetzelfde programma luisteren tijdens een lange
rit zonder dat u steeds handmatig op dezelfde
zender hoeft af te stemmen.

TA (verkeersinformatie)/
TP (verkeersprogramma)

Hiermee ontvangt u de huidige
verkeersinformatie/-programma's. De huidige
bron wordt onderbroken door eventuele
verkeersinformatie/-programma's.

PTY (programmatypen)

Hiermee geeft u het ontvangen programmatype
weer. Hiermee zoekt u ook naar het
geselecteerde programmatype.

CT (kloktijd)

Met de CT-gegevens van de RDS-uitzending
wordt de klok ingesteld.

Selecteer

Actie

AF-ON

AF inschakelen en TA
uitschakelen.

TA-ON

TA inschakelen en AF
uitschakelen.

AF, TA-ON

AF en TA inschakelen.

AF, TA-OFF

AF en TA uitschakelen.

Advertising