Usb-apparaten, Een usb-apparaat afspelen – Sony DSX-S100 User Manual

Page 116

Advertising
background image

14

USB-apparaten

Ga naar de ondersteuningssite voor meer
informatie over de compatibiliteit van het USB-
apparaat.

• USB-apparaten van het type MSC

(massaopslag) en MTP (protocol voor
mediaoverdracht) die voldoen aan de USB-
norm, kunnen worden gebruikt.

• De bijbehorende codecs zijn MP3 (.mp3),

WMA (.wma) en AAC (.m4a).

• U kunt het beste een reservekopie van de

gegevens op een USB-apparaat maken.

Opmerkingen
Sluit het USB-apparaat aan nadat u de motor hebt

gestart.
Afhankelijk van het USB-apparaat kan storing of
schade ontstaan wanneer het apparaat wordt
aangesloten voordat de motor wordt gestart.

Plaats geen mobiele telefoons of apparaten met

draadloze communicatiefuncties op de TUNE TRAY,
omdat deze mogelijk geen telefoonsignalen kunnen
ontvangen of de communicatie kan worden
beëindigd.

Laat een USB-apparaat niet in een geparkeerde

auto achter, omdat dit een storing tot gevolg kan
hebben.

Een USB-apparaat afspelen

1

Druk op (OPEN).
Het voorpaneel wordt omlaag geklapt.

2

Druk op PUSH OPEN op de TUNE
TRAY.
De TUNE TRAY wordt langzaam geopend.

3

Sluit het USB-apparaat aan op de USB-
aansluiting.

4

Schuif de TUNE TRAY naar binnen
door CLOSE op de TUNE TRAY
ingedrukt te houden tot de lade wordt
vergrendeld.

5

Sluit het voorpaneel.
Het afspelen wordt gestart.

Als er al een USB-apparaat is aangesloten, kunt u
het afspelen starten door herhaaldelijk op
(SOURCE/OFF) te drukken tot "USB" wordt
weergegeven.

Druk 1 seconde op (SOURCE/OFF) om het
afspelen te stoppen.

Het USB-apparaat verwijderen

1 Stop het afspelen van het USB-apparaat.

2 Druk op (OPEN).

3 Druk op PUSH OPEN op de TUNE TRAY.

4 Verwijder het USB-apparaat.

5 Schuif de TUNE TRAY naar binnen en sluit

het voorpaneel.

Opmerkingen
Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het

afspelen, anders kunnen de USB-gegevens worden
beschadigd.

Plaats geen andere apparaten dan USB-apparaten

of vreemde voorwerpen, zoals munten, sleutels,
kaarten, vloeistoffen, enzovoort op de TUNE TRAY.

Ondersteuningssite

http://support.sony-europe.com/

TUNE TRAY

Advertising