Ipod, Een ipod afspelen – Sony DSX-S100 User Manual

Page 118

Advertising
background image

16

iPod

Zie "Informatie over iPod" op pagina 22 of ga
naar de ondersteuningssite voor meer informatie
over de compatibiliteit van uw iPod.

In deze gebruiksaanwijzing wordt "iPod"
gebruikt als algemene verwijzing naar de iPod-
functies van de iPod en iPhone, tenzij anders
aangegeven in de tekst of afbeeldingen.

Opmerkingen
Plaats geen mobiele telefoons of apparaten met

draadloze communicatiefuncties op de TUNE TRAY,
omdat deze mogelijk geen telefoonsignalen kunnen
ontvangen of de communicatie kan worden
beëindigd.

Laat een iPod niet in een geparkeerde auto achter,

omdat dit een storing tot gevolg kan hebben.

Een iPod afspelen

Zet het volume van het apparaat zachter voordat
u de iPod aansluit.

1

Druk op (OPEN).
Het voorpaneel wordt omlaag geklapt.

2

Druk op PUSH OPEN op de TUNE
TRAY.
De TUNE TRAY wordt langzaam geopend.

3

Sluit de bijgeleverde adapter aan op
de USB-aansluiting.

4

Sluit de iPod aan op de bijgeleverde
adapter.

5

Schuif de TUNE TRAY naar binnen
door CLOSE op de TUNE TRAY
ingedrukt te houden tot de lade wordt
vergrendeld.

6

Sluit het voorpaneel.
De iPod wordt automatisch ingeschakeld en
het scherm van de iPod ziet er als volgt uit.*

De tracks op de iPod worden automatisch
afgespeeld vanaf het punt dat het laatst is
afgespeeld.
Als er al een iPod is aangesloten, kunt u het
afspelen starten door herhaaldelijk op
(SOURCE/OFF) te drukken tot "USB" wordt
weergegeven. ("IPOD" wordt op het scherm
weergegeven wanneer de iPod wordt
herkend.)

* Het scherm verschilt afhankelijk van de iPod of

wordt niet weergegeven in geval er een iPod touch
wordt aangesloten.

7

Pas het volume aan.

Druk 1 seconde op (SOURCE/OFF) om het
afspelen te stoppen.

Ondersteuningssite

http://support.sony-europe.com/

TUNE TRAY

Advertising