Schermitems, Herhaaldelijk afspelen, Schermitems herhaaldelijk afspelen – Sony DSX-S100 User Manual

Page 119

Advertising
background image

17

De iPod verwijderen

1 Stop het afspelen van de iPod.

2 Druk op (OPEN).

3 Druk op PUSH OPEN op de TUNE TRAY.

4 Verwijder de iPod.

5 Schuif de TUNE TRAY naar binnen en sluit

het voorpaneel.

Opmerkingen
Verwijder de iPod niet tijdens het afspelen, anders

kunnen de gegevens worden beschadigd.

Plaats geen andere apparaten dan iPod-apparaten

of vreemde voorwerpen, zoals munten, sleutels,
kaarten, vloeistoffen, enzovoort op de TUNE TRAY.

Plaats geen ontvlambare voorwerpen, zoals een

aansteker, op de TUNE TRAY, omdat dit rook, brand
of ongelukken kan veroorzaken.

iPod-gebruikers kunnen de bijgeleverde adapter

XA-50IP gebruiken. Deze adapter is alleen bedoeld
voor gebruik met dit apparaat en moet niet worden
gebruikt met andere USB-apparaten.

Dit apparaat kan geen iPod via een USB HUB

herkennen.

Schuif de TUNE TRAY naar binnen en sluit het

voorpaneel voordat u gaat afspelen, omdat er
schade kan worden veroorzaakt door een obstakel
in de auto, enzovoort.

Als het voorpaneel niet volledig kan worden

geopend wegens de vorm van het dashboard op de
installatiepositie, maakt u het voorpaneel los en
opent u de TUNE TRAY handmatig.
Zie pagina 7
voor informatie over het losmaken van
het voorpaneel.

Het is erg gevaarlijk om de iPod aan te sluiten of te

verwijderen tijdens het rijden.

Tips
Wanneer de contactsleutel in de ACC-positie is

gezet en het apparaat is ingeschakeld, wordt de
iPod opgeladen.

Als de iPod wordt losgekoppeld tijdens het afspelen,

wordt "NO DEV" op het scherm van het apparaat
weergegeven.

De stand Resuming

Als de iPod is aangesloten, wordt de stand van
dit apparaat gewijzigd in de stand Resuming en
wordt het afspelen gestart in de stand die is
ingesteld met de iPod.
In de stand Resuming werken herhaaldelijk/
willekeurig afspelen niet.

Schermitems

A

Bron, tracknaam, artiestennaam, albumnaam

B

Tracknaam, artiestennaam, albumnaam,
tracknummer/verstreken speelduur, klok

Als u de schermitems A, B wilt wijzigen, drukt
u op (DSPL).

Tip
Als album/podcast/genre/artiest/afspeellijst wordt
gewijzigd, wordt het itemnummer tijdelijk
weergegeven.

Opmerking
Het is mogelijk dat sommige letters die zijn
opgeslagen in de iPod niet juist worden weergegeven.

Herhaaldelijk afspelen

1

Houd de selectietoets ingedrukt
tijdens het afspelen.
Het installatievenster wordt weergegeven.

2

Druk herhaaldelijk op de selectietoets
tot "REPEAT" wordt weergegeven.

3

Draai de regelknop om de
weergavestand te selecteren.

4

Houd de selectietoets ingedrukt.
Het instellen is voltooid en het scherm keert
terug naar de normale weergavestand.

Selecteer "REPEAT-OFF" om terug te keren naar
de normale weergavestand.

Selecteer

Actie

REPEAT-TRK

Track herhaaldelijk
afspelen.

REPEAT-ALB

Album herhaaldelijk
afspelen.

REPEAT-PCS

Podcast herhaaldelijk
afspelen.

REPEAT-ART

Artiest herhaaldelijk
afspelen.

REPEAT-PLY

Afspeellijst
herhaaldelijk afspelen.

REPEAT-GNR

Genre herhaaldelijk
afspelen.

Advertising