Informatie over ipod, Onderhoud – Sony DSX-S100 User Manual

Page 124

Advertising
background image

22

Informatie over iPod

• U kunt de volgende iPod-modellen aansluiten.

Werk de software van uw iPod bij naar de
nieuwste versie vóór gebruik.

Made for
– iPod touch (2e generatie)
– iPod touch (1e generatie)
– iPod classic
– iPod met video
– iPod nano (5e generatie)
– iPod nano (4e generatie)
– iPod nano (3e generatie)
– iPod nano (2e generatie)
– iPod nano (1e generatie)

• "Made for iPod" betekent dat een elektronisch

accessoire speciaal is ontworpen voor aansluiting
op een iPod en dat de ontwikkelaar van het
accessoire verklaart dat het accessoire voldoet aan
de prestatienormen van Apple.

• Apple is niet verantwoordelijk voor de werking

van dit apparaat of voor het voldoen aan de
veiligheids- en overheidsvoorschriften.

Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit
apparaat die niet aan bod komen in deze
gebruiksaanwijzing, kunt u terecht bij uw Sony-
handelaar.

Onderhoud

De lithiumbatterij van de
kaartafstandsbediening vervangen

Onder normale omstandigheden gaat de batterij
ongeveer 1 jaar mee. (Afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden kan de levensduur
korter zijn.)
Wanneer de batterij verzwakt, wordt het bereik
van de kaartafstandsbediening kleiner. Vervang
de batterij door een nieuwe CR2025-
lithiumbatterij. Bij een andere batterij bestaat er
brand- of explosiegevaar.

Opmerkingen over de lithiumbatterij
Houd de lithiumbatterij buiten het bereik van

kinderen. Raadpleeg meteen een arts wanneer een
batterij wordt ingeslikt.

Veeg de batterij schoon met een droge doek voor

een goed contact.

Houd bij het plaatsen van de batterij rekening met

de juiste polariteit.

Houd de batterij niet vast met een metalen tang.

Hierdoor kan er kortsluiting ontstaan.

Zekeringen vervangen

Vervang een zekering altijd
door een identiek exemplaar.
Als de zekering doorbrandt,
moet u de voedingsaansluiting
controleren en de zekering
vervangen. Brandt de zekering
vervolgens nogmaals door, dan
kan er sprake zijn van een
defect in het apparaat.
Raadpleeg in dat geval de
dichtstbijzijnde Sony-
handelaar.

Aansluitingen schoonmaken

De werking van het apparaat kan worden verstoord
als de aansluitingen tussen het apparaat en het
voorpaneel niet schoon zijn. U kunt dit voorkomen
door het voorpaneel (pagina 7) los te maken en de
aansluitingen te reinigen met een wattenstaafje.
Gebruik hierbij niet teveel kracht. Anders kunnen de
aansluitingen worden beschadigd.

Opmerkingen
Uit veiligheidsoverwegingen moet u de motor

uitschakelen en de sleutel uit het contactslot halen
voordat u de aansluitingen reinigt.

Raak de aansluitingen nooit rechtstreeks aan met

uw vingers of een metalen voorwerp.

x

+ zijde
omhoog

WAARSCHUWING
Bij oneigenlijk gebruik kan de batterij
ontploffen.
Probeer niet de batterij op te laden of te
openen; werp ook een lege batterij nooit in
het vuur.

Zekering (10 A)

Hoofdeenheid

Achterkant van
het voorpaneel

Advertising