Problemen oplossen, Ondersteuningssite – Sony DSX-S100 User Manual

Page 126

Advertising
background image

24

Het is mogelijk dat niet alle vermelde accessoires
verkrijgbaar zijn bij uw Sony-handelaar. Neem
contact op met uw Sony-handelaar voor meer
informatie.

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Problemen oplossen

De onderstaande controlelijst kan u helpen bij het
oplossen van problemen die zich met het apparaat
kunnen voordoen.
Voordat u de onderstaande controlelijst doorneemt,
moet u eerst de aanwijzingen voor aansluiting en
gebruik controleren.

Als het probleem niet is opgelost, gaat u naar de
volgende ondersteuningssite.

Algemeen

Het apparaat wordt niet van stroom voorzien.

• Controleer de aansluiting of de zekering.
• Als het apparaat wordt uitgeschakeld en het scherm

verdwijnt, kan het apparaat niet worden bediend met
de afstandsbediening.

t Schakel het apparaat in.

De elektrisch bediende antenne schuift niet uit.

De elektrisch bediende antenne heeft geen relaisdoos.

Geen geluid.

• De ATT-functie is ingeschakeld of de Telephone

ATT-functie (als de interfacekabel of een
autotelefoon is aangesloten op de ATT-kabel) is
ingeschakeld.

• De positie van de faderregelaar "FADER" is niet

ingesteld op een systeem met 2 luidsprekers.

Geen pieptoon.

• De pieptoon is uitgeschakeld (pagina 19).
• Er is een optionele versterker aangesloten en u

gebruikt de ingebouwde versterker niet.

De geheugeninhoud is gewist.

• De RESET toets is ingedrukt.

t Sla opnieuw op in het geheugen.

• De voedingskabel of de accu is losgekoppeld of niet

juist aangesloten.

Opgeslagen zenders en tijd zijn gewist.
De zekering is doorgebrand.
Maakt geluid wanneer de positie van de
contactsleutel wordt gewijzigd.

De kabels zijn niet goed verbonden met de
voedingsaansluiting voor accessoires van de auto.

Tijdens het afspelen of radio-ontvangst wordt
de demonstratie gestart.

Als er 5 minuten geen handeling wordt uitgevoerd en
"DEMO-ON" is ingesteld, wordt de demonstratie
gestart.
t Stel "DEMO-OFF" in (pagina 19).

Ondersteuningssite

http://support.sony-europe.com/

Advertising