Sony DSX-S100 User Manual

Page 127

Advertising
background image

25

Het scherm verdwijnt van/verschijnt niet in het
display.

• De dimmer is ingesteld op "DIMMER-ON"

(pagina 19).

• Het scherm verdwijnt als u op (SOURCE/OFF) drukt

en deze toets ingedrukt houdt.

t Houd (SOURCE/OFF) op het apparaat ingedrukt

tot het scherm verschijnt.

• De aansluitingen zijn vuil (pagina 22).

De functie voor automatisch uitschakelen
werkt niet.

Het apparaat is ingeschakeld. De functie voor het
automatisch uitschakelen wordt geactiveerd nadat het
apparaat is uitgeschakeld.
t Schakel het apparaat uit.

DSO werkt niet.

• DSO heeft wellicht niet het gewenste effect,

afhankelijk van het auto-interieur of het
muziekgenre.

Radio-ontvangst

De zenders kunnen niet worden ontvangen.
Het geluid is gestoord.

• De aansluiting is niet juist.

t Sluit de bedieningskabel elektrische antenne

(blauw) of voedingskabel voor accessoires (rood)
aan op de voedingskabel van de antenneversterker
van de auto (alleen als uw auto is uitgerust met
een FM/MW/LW-antenne in de achter- of zijruit).

t Controleer de aansluiting van de auto-antenne.
t Als de automatische antenne niet uitschuift,

controleert u de aansluiting van de
bedieningskabel van de elektrische antenne.

t Als de DSO-stand is ingeschakeld, is het geluid

soms gestoord.
Stel de DSO-stand in op "OFF" (pagina 18).

Er kan niet worden afgestemd op
voorkeurzenders.

• Sla de juiste frequentie op in het geheugen.
• Het ontvangstsignaal is te zwak.

Er kan niet automatisch worden afgestemd op
zenders.

• De lokale zoekfunctie is niet correct ingesteld.

t Het afstemmen wordt te vaak onderbroken:

Stel "LOCAL-ON" in (pagina 19).

t Het afstemmen stopt niet bij een zender:

Stel "LOCAL-OFF" in (pagina 19).

• Het ontvangstsignaal is te zwak.

t Stem handmatig af.

Tijdens FM-ontvangst knippert de aanduiding
"ST".

• Stem nauwkeurig af op de frequentie.
• Het ontvangstsignaal is te zwak.

t Stel "MONO-ON" in (pagina 19).

Een stereo-uitzending van een FM-programma
wordt mono weergegeven.

Het apparaat staat in de mono-ontvangststand.
t Stel "MONO-OFF" in (pagina 19).

RDS

SEEK begint na enkele seconden weergave.

De zender is geen TP-zender of heeft een zwak
signaal.
t Schakel TA uit (pagina 12).

Geen verkeersinformatie.

• Schakel TA in (pagina 12).
• De zender is een TP-zender, maar zendt toch geen

verkeersinformatie uit.

t Stem af op een andere zender.

PTY geeft "- - - - - - - -" weer.

• De huidige zender is geen RDS-zender.
• Geen RDS-gegevens ontvangen.
• De zender geeft het programmatype niet door.

De programmaservicenaam knippert.

Er is geen alternatieve frequentie voor de huidige
zender.
t Druk op +>/–. terwijl de

programmaservicenaam knippert. "PI SEEK" wordt
weergegeven en het apparaat gaat zoeken naar een
andere frequentie met dezelfde PI-gegevens
(programma-identificatie).

USB afspelen

U kunt items niet via een USB HUB afspelen.

Dit apparaat kan geen USB-apparaten via een USB
HUB herkennen.

Items kunnen niet worden afgespeeld.

Een USB-apparaat functioneert niet.
t Sluit dit opnieuw aan.

Het USB-apparaat wordt minder snel
afgespeeld.

Het USB-apparaat bevat bestanden met een
ingewikkelde structuur.

De schermitems rollen niet.

• Als schermitems een groot aantal tekens bevatten,

rollen deze mogelijk niet.

• "A.SCRL" is ingesteld op "OFF".

t Stel "A.SCRL-ON" in (pagina 19).
t Houd (DSPL) (SCRL) ingedrukt.

U hoort een pieptoon.

Tijdens het afspelen is het USB-apparaat
losgekoppeld.
t Voordat u een USB-apparaat loskoppelt, moet u

eerst het afspelen stoppen ter bescherming van de
gegevens.

Het geluid wordt onderbroken.

Het geluid kan worden onderbroken bij een hoge
bitsnelheid van meer dan 320 kbps.

Advertising