Batterijen plaatsen – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 100

Advertising
background image

6

Nl

Batterijen plaatsen

Batterijen plaatsen
De MB-D12 is geschikt voor gebruik met één EN-EL15 of EN-EL18 oplaadbare Li-ionbatterij of met acht AA-batterijen. Een deksel van het BL-5 bat-
terijvak (los verkrijgbaar) is vereist bij gebruik van een EN-EL18 batterij.

Controleer voordat u de batterijen plaatst of de camera uit staat en of de bedieningsvergrendeling van de MB-D12 op de stand L staat.

1 Draai de vergrendeling van het batterijvak van de MB-D12 naar en verwijder de batterijhouder (fi guur E).

2 Maak de batterijen klaar zoals hieronder wordt beschreven.

EN-EL15: Lijn de inkepingen op de batterij uit met de vooruitstekende delen op de MS-D12EN-houder, plaats de batterij met de pijl (

▲) van de

batterij in de richting van de batterijcontacten van de batterijhouder (fi guur F-

q

). Duw de batterij lichtjes naar beneden en schuif ze in de richting

van de pijl tot de batterijcontacten op hun plaats klikken (fi guur F-

w

).

EN-EL18: Als de batterijontgrendeling op het deksel van het optionele BL-5 batterijvak zodanig is geplaatst dat de pijl Y zichtbaar is, verschuif dan
de batterijontgrendeling om de pijl te bedekken (fi guur G-

q

). Steek de twee uitstekende delen op de batterij in de bijpassende sleuven op de

BL-5 (fi guur G-

w

) en controleer of de batterijontgrendeling opzij werd geschoven om de pijl te tonen.

AA-batterijen: Plaats acht AA-batterijen in de MS-D12 batterijhouder, zoals aangeduid in fi guur H en zorg dat de batterijen in de juiste richting zijn
geplaatst.

3 Plaats de batterijhouder in de MB-D12 en vergrendel de deksel van het batterijvak (fi guur I). Zorg ervoor dat de houder volledig is ingebracht

voordat u aan de vergrendeling draait.

4 Zet de camera aan en controleer het batterijniveau op het LCD-venster of in de zoeker. Wanneer de camera niet kan worden ingeschakeld, con-

troleert u of de batterij correct werd geplaatst.

De EP-5B stroomaansluiting

Plaats bij het gebruik van de EP-5B stroomaansluiting deze in de MS-D12EN houder met de pijl (

▲) op de aansluiting in de richting van de batterijcontac-

ten. Duw de aansluiting lichtjes naar beneden en schuif deze in de richting van de pijl totdat de contacten op hun plaats klikken (fi guur J-

q

). Open de

deksel van de stroomaansluitinghouder en leidt de EP-5B stroomkabel door de opening (fi guur J-

w

).

Advertising
This manual is related to the following products: