J i h d – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 101

Advertising
background image

7

Nl

Batterijniveau

Het batterijniveau wordt als volgt weergegeven
op de camera:

EN-EL15/EN-EL18 batterij

LCD-venster

Zoeker

Beschrijving

L

Batterij volledig opge-
laden.

K

Batterij gedeeltelijk
opgeladen.

J
I

H

d

Batterij bijna leeg. Neem
een volledig opgeladen
reservebatterij of laad de
batterij op.

H

(knippert)

d

(knippert)

Batterij leeg. Laad de batterij
op of vervang de batterij.

AA-batterijen

LCD-venster

Zoeker

Beschrijving

L

Resterende lading.

I

d

Batterijen bijna leeg. Houd
reservebatterijen gereed.

H

(knippert)

d

(knippert)

Batterijen leeg. Ontspan-
knop uitgeschakeld.

Een optie in Groep d in het
cameramenu voor Persoon-
lijke Instellingen kan worden
gebruikt om de volgorde te
veranderen waarin de bat-
terijen worden gebruikt. Wanneer de camera van
stroom wordt voorzien door de MB-D12, wordt een

s

-pictogram in het LCD-venster afgebeeld. Als het

s

-pictogram knippert, is het deksel van het batte-

rijvak niet vergrendeld. Sluit en vergrendel het deksel
van het batterijvak.
Als u er zeker van wilt zijn
dat de camera het juiste
batterijniveau weergeeft bij
gebruik van AA-batterijen,
dient u voor de juiste optie
MB-D12 batterijen in Per-
soonlijke Instellingen (Groep d) in het cameramenu
te kiezen. Als de juiste optie niet is geselecteerd,
werkt de camera mogelijk niet zoals u verwacht.

Optie

Batterijtype

1 LR6 (AA alkaline) AA alkaline (LR6)
2 HR6 (AA Ni-MH)

AA NiMH (HR6)

3 FR6 (AA lithium) AA lithium (FR6)

Verwijder de batterijen wanneer de MB-D12 niet
wordt gebruikt.

Batterijinformatie

Batterijinformatie (inclu-
sief kalibratieinformatie
voor EN-EL18 batterijen)
kan in het setup-menu
van de camera worden
bekeken (de camera-
batterij wordt links vermeld, de MB-D12 rechts).
Alleen het pictogram voor het batterijniveau
wordt getoond wanneer AA-batterijen worden
gebruikt. Raadpleeg de handleiding van de ca-
mera voor details.

Opmerking: De afbeeldingen op deze pagina zijn
van de D800.

Advertising
This manual is related to the following products: