Πίνακας περιεχομένων, Πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας mb-d12, Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 125

Advertising
background image

1

Gr

Προφυλάξεις Ασφαλείας ....................................................2

Σημειώσεις για τους Πελάτες στην Ευρώπη ....................2

Προφυλάξεις ως προς τη Χρήση .........................................2
Εισαγωγή ..........................................................................3
Το MB-D12 και Εξαρτήματα ................................................3

Το MB-D12 και Παρεχόμενα Εξαρτήματα ........................3
Χρήση του Προαιρετικού Μετασχηματιστή
Εναλλασσόμενου Ρεύματος EH-5a/EH-5b AC και του
Ακροδέκτη Τροφοδοσίας ΕP-5B .....................................3
Χρήση του προαιρετικού καλύμματος διαμερίσματος
μπαταρίας BL-5 ............................................................3

Μέρη του MB-D12 .............................................................4

To Κουμπί Λήψης MB-D12, ο Πολυ-επιλογέας, ο
Επιλογέας Εντολών και το Κουμπί AFON ........................4
Το Κλείδωμα Χειριστηρίου του MB-D12 .........................4

Χρήση του Τροφοδοτικού Μπαταρίας .................................5

Σύνδεση του Τροφοδοτικού Μπαταρίας .........................5
Αφαίρεση του Τροφοδοτικού Μπαταρίας .......................5
Εισαγωγή Μπαταριών ...................................................6
Αφαίρεση των Μπαταριών ............................................8

Τεχνικά χαρακτηριστικά ....................................................9

Πίνακας περιεχομένων

Πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας

MB-D12

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Advertising
This manual is related to the following products: