Τεχνικά χαρακτηριστικά – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 133

Advertising
background image

9

Gr

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πηγή τροφοδοσίας

Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15 ή EN-EL18, οκτώ αλκαλικές μπαταρίες LR6, μπαταρίες HR6 Ni-MH ή μπατα-
ρίες λιθίου FR6 AA, ή μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b/EH-5a/EH-5 AC (απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5B)

Θερμοκρασία λειτουργίας 0–40 °C
Διαστάσεις (Μ × Υ × Β)

Περίπου 151 Ч 50 Ч 81 mm

Βάρος

Περίπου 365 g με το MS-D12EN και την προαιρετική μπαταρία EN-EL15
Περίπου 460 g με το MS-D12 και οκτώ μπαταρίες AA (διατίθενται ξεχωριστά από τρίτους προμηθευτές)
Περίπου 310 g με το MS-D12EN και τον προαιρετικό ακροδέκτη τροφοδοσίας EP-5B
Περίπου 425 g με προαιρετικό BL-5 και μπαταρία EN-EL18
Περίπου 280 g με MS-D12EN
Περίπου 270 g με MS-D12

Τεχνικά χαρακτηριστικά και σχεδιασμός υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

D Μπαταρίες EN-EL15 και EN-EL18

Η απόδοση των μπαταριών EN-EL15 και EN-EL18 μειώνεται σε θερμοκρασίες κάτω των 10 °C. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και διατηρήστε μία
ζεστή εφεδρική μπαταρία έτοιμη για αλλαγή αν είναι απαραίτητο. Οι κρύες μπαταρίες μπορεί να ανακτήσουν μέρος του φορτίου τους όταν ζεσταθούν.

D Μπαταρίες ΑΑ

Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητάς τους, οι αλκαλικές μπαταρίες AA LR6 θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.

Η χωρητικότητα των μπαταριών ΑΑ ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες κατασκευής και αποθήκευσης και μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι σημαντικά χαμηλή. Σε
ορισμένες περιπτώσεις οι μπαταρίες ΑΑ μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν πριν την ημερομηνία λήξης τους. Προσέξτε ότι η χωρητικότητα των μπαταριών ΑΑ
μπορεί να μειωθεί σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 20 °C. Δεν συνίσταται η χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

D Ταχύτητα προώθησης καρέ

Οι μπαταρίες EN-EL18 και AA υποστηρίζουν μεγαλύτερες ταχύτητες προώθησης καρέ από τις μπαταρίες EN-EL15. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι όσον αφορά στις μπατα-
ρίες AA η ταχύτητα προώθησης καρέ θα μειωθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες ή εάν το φορτίο τους είναι χαμηλό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τιε ταχύτητες
προώθησης καρέ, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της φωτογραφικής μηχανής.

Advertising
This manual is related to the following products: