Elementy pojemnika mb-d12, Blokada urządzeń sterujących pojemnika mb-d12, Elementy pojemnika mb-d12 (rysunek a) – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 138

Advertising
background image

4

Pl

Elementy pojemnika MB-D12 (rysunek A)

q Osłona styków
w Uchwyt osłony styków aparatu
e Styki zasilania/sygnałowe
r Przycisk AFON
t Główne pokrętło sterujące
y Wybierak wielofunkcyjny
u Pokrętło mocowania
i Osłona złącza zasilania koszyka
o Pokrywa komory bateerii
!0 Komora baterii
!1 Zatrzask komory baterii
!2 Śruba mocująca
!3 Spust migawki
!4 Blokada elementów sterujących
!5 Pomocnicze pokrętło sterujące
!6 Gniazdo mocowania statywu
!7 Koszyk MS-D12EN na baterie EN-EL15
!8 Styki zasilania
!9 Styki zasilania (koszyk na baterię MS-D12EN)
@0 Koszyk MS-D12 na baterie AA
@1 Styki zasilania (koszyk na baterię MS-D12)
@2 Pokrywa komory akumulatora BL-5

(dostępna osobno)

Spust migawki, wybierak wielofunkcyjny, pokrętła sterujące i przycisk AFON pojemnika MB-D12

Spust migawki, wybierak wielofunkcyjny, pokrętła sterujące i przycisk AFON pojemnika MB-D12
Pojemnik MB-D12 wyposażony jest w spust migawki (Rysunek A-

!3

), wybierak wielofunkcyjny

(Rysunek A-

y

), główne pokrętło sterowania (Rysunek A-

t

), przednie pokrętło sterowania

(Rysunek A-

!5

), oraz przycisk AFON (Rysunek A-

r

) do wykonywania zdjęć przy pionowej

(portretowej) orientacji aparatu. Te elementy sterujące mają takie same funkcje, jak odpowiadające
im elementy sterujące na aparacie. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z instrukcji aparatu.

Zmiany ustawień Środek wybieraka wielof., Wybierak wielofunkcyjny, Dostos. pokręteł
sterow.
oraz Rola prz. AF-ON na MB-D12 w menu ustawień osobistych aparatu (grupa f ) mają
zastosowanie również do wybieraka wielofunkcyjnego, pokręteł sterowania i przycisku AFON na
MB-D12.

Blokada urządzeń sterujących pojemnika MB-D12

Blokada urządzeń sterujących pojemnika MB-D12
Blokada urządzeń sterujących (Rysunek A-

!4

)

blokuje urządzenia sterujące na pojemniku MB-D12,
aby zapobiec niezamierzonemu ich użyciu. Przed
użyciem tych elementów sterujących podczas
fotografowania w pozycji pionowej (portret) należy
zwolnić blokadę, tak jak pokazuje rysunek po prawej
stronie.

Blokada urządzeń sterujących nie jest wyłącznikiem
zasilania. Do włączania i wyłączania aparatu służy
wyłącznik zasilania znajdujący się na aparacie.

Zablokowane

Odblokowane

Advertising
This manual is related to the following products: