Korzystanie z pojemnika na baterie, Mocowanie pojemnika na baterie, Zdejmowanie pojemnika na baterie – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 139

Advertising
background image

5

Pl

Korzystanie z pojemnika na baterie

Mocowanie pojemnika na baterie

Mocowanie pojemnika na baterie
Przed zamocowaniem pojemnika na baterie należy upewnić się, że aparat jest wyłączony,
a blokada elementów sterujących na pojemniku MB-D12 (rysunek A-

!4

) znajduje się pozycji L

(ilustracje przedstawiają model D800).

1 Zdejmij osłonę styków (rysunek A-

q

) z pojemnika na baterie.

2 Styki do podłączenia pojemnika MB-D12 znajdują się w podstawie aparatu i są chronione przez

osłonę styków. Zdejmij osłonę styków, jak pokazano na Rysunku B-

q

i włóż ją do uchwytu na

osłonę styków na pojemniku MB-D12 (Rysunek B-

w

).

3 Ustaw pojemnik MB-D12, tak by śruba mocująca pojemnika MB-D12 (Rysunek C-

w

) była

zbieżna z gniazdem mocowania statywu aparatu (Rysunek C-

q

), i dokręć pokrętło mocujące

w kierunku wskazanym przez strzałkę LOCK (Rysunek D). Wyjmowanie baterii z aparatu przed
założeniem pojemnika MB-D12 nie jest konieczne. Przy korzystaniu z ustawień domyślnych
bateria włożona do aparatu będzie wykorzystywana tylko po wyczerpaniu baterii w pojemniku
MB-D12. Opcja Kolejność zasilania w Menu Użytkownika aparatu (Groupa d) może służyć do
zmiany kolejności, w jakiej wykorzystywane są baterie.

Pamiętaj, aby umieścić pokrywę styków aparatu w uchwycie pokrywy styków oraz aby schować
pokrywę styków pojemnika MB-D12 w bezpiecznym miejscu, po to by jej nie zgubić.

PB-6D i pierścień pośredni PK-13 są wymagane podczas korzystania z mieszka do makrofotografi i
PB-6 w połączeniu z MB-D12.

Zdejmowanie pojemnika na baterie

Zdejmowanie pojemnika na baterie
Aby zdjąc pojemnik MB-D12, wyłącz aparat
i ustaw blokadę urządzeń sterujących
pojemnika MB-D12 na L, nastepnie odkręć
pokrętło mocujące i zdejmij pojemnik MB-D12.
Pamiętaj o ponownym założeniu pokrywy
styków na aparat oraz pokrywy styków na
pojemnik MB-D12, kiedy nie jest on używany.

Advertising
This manual is related to the following products: