Wkładanie baterii/akumulatorów – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 140

Advertising
background image

6

Pl

Wkładanie baterii/akumulatorów

Wkładanie baterii/akumulatorów
MB-D12 można używać z jednym akumulatorem jonowo-litowym EN-EL15 lub EN-EL18 albo z ośmioma akumulatorami/bateriami rozmiaru AA.
Pokrywa komory akumulatora BL-5 (dostępna osobno) jest wymagana podczas korzystania z akumulatora EN-EL18.

Przed założeniem baterii upewnij się, czy aparat jest wyłączony, a blokadaurządzeń sterujących pojemnkia MB-D12 znajduje się w pozycji L.

1 Ustaw zatrzask komory baterii pojemnika MB-D12 w pozycji i wyjmij koszyk na baterie (Rysunek E).

2 Załaduj baterie według opisów poniżej.

EN-EL15: Dopasuj wgłębienia na akumulatorze z wypustami na koszyku MS-D12EN, włóż baterię ze strzałką (

▲) na baterii skierowaną w stronę

styków zasilania koszyka na baterie (Rysunek F-

q

). Naciśnij lekko na baterię i wsuń ją w kierunku wskazanym przez strzałkę, aż styki zasilania

zaskoczą na swoje miejsce (Rysunek F-

w

).

EN-EL18: Jeśli przycisk zwalniania akumulatora na opcjonalnej pokrywie komory akumulatora BL-5 jest ustawiony tak, że widoczna jest strzałka Y,
przesuń przycisk zwalniania akumulatora, aby zasłonić strzałkę (Rysunek G-

q

). Włóż dwa wystające elementy na akumulatorze w odpowiednie

otwory w BL-5 (Rysunek G-

w

) i sprawdź, czy przycisk zwalniania akumulatora przesunął się w bok, odsłaniając strzałkę.

Baterie/akumulatory AA: Włóż osiem baterii/akumulatorów AA w uchwyt baterii MS-D12 zgodnie z Ilustracją H, sprawdzając, czy bieguny baterii/
akumulatorów są ustawione poprawnie.

3 Włóż koszyk baterii do pojemnika MB-D12 i zamknij zatrzask pokrywy komory baterii (Rysunek I). Sprawdź, czy koszyk jest całkowicie wsunięty,

zanim zamkniesz na zatrzask.

4 Włącz aparat i sprawdź poziom naładowania baterii na panelu sterowania lub w wizjerze. Jeżeli kamera nie włączy się, sprawdź czy baterie zostały

poprawnie włożone.

Złącze zasilania EP-5B

W celu użycia złącza zasilania EP-5B włóż je do koszyka pojemnika MS-D12EN, tak aby strzałka (

▲) na złączu była skierowana do styków zasilania baterii.

Naciśnij lekko na złącze i przesuwaj je w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aż styki zasilania zaskoczą na swoje miejsce (Rysunek J-

q

). Otwórz osłonę

złącza zasilania koszyka i przełóż kabel zasilania EP-5B przez otwór (Rysunek J-

w

).

Advertising
This manual is related to the following products: