J i h d – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 141

Advertising
background image

7

Pl

Stan baterii

Poniżej przedstawiono stan baterii wyświetlany
w aparacie:
Akumulator EN-EL15/EN-EL18

Panel

kontrolny

Wizjer

Opis

L

Akumulator jest całkowicie
naładowany.

K

Akumulator jest częściowo
rozładowany.

J
I

H

d

Niski poziom naładowania
akumulatora. Przygotuj zapasowy
naładowany akumulator lub
naładuj akumulator.

H

(miga)

d

(miga)

Akumulator rozładowany.
Naładuj lub wymień akumulator.

Baterie typu AA

Panel

kontrolny

Wizjer

Opis

L

Stan baterii.

I

d

Niski poziom naładowania baterii.
Przygotuj zapasowe baterie.

H

(miga)

d

(miga)

Baterie są rozładowane.
Zablokowany spust migawki.

Opcja w Grupie d Menu
Użytkownika aparatu może
służyć do zmiany kolejności,
w jakiej wykorzystywane
są baterie. Kiedy aparat
pobiera zasilanie z pojemnika MB-D12, na panelu
kontrolnym wyświetlana jest ikona

s

. Jeżeli

ikona

s

mruga, pokrywa komory baterii nie jest

zamknięta. Zamknij i zatrzaśnij pokrywę komory
baterii.
Aby mieć pewność, że
aparat pokazuje poprawny
stan naładowania baterii
podczas korzystania
z baterii AA, wybierz
odpowiednią opcję dla
Rodzaj baterii w MB-D12 w menu Ustawień
Osobistych aparatu (Grupa d). Jeżeli poprawna
opcja nie zostanie wybrana, aparat może nie
działać zgodnie z oczekiwaniami.

Opcja

Typ baterii

1 LR6 (alkaliczne AA) Alkaliczna typu AA (LR6)

2 HR6 (Ni-MH AA)

N ik lowo -wodor k owa
typu AA (HR6)

3 FR6 (litowe AA)

Litowa typu AA (FR6)

Wyjmij baterie, jeżeli pojemnik MB-D12 jest
nieużywany.

Informacje o zasilaniu

Informacje o akumulatorze
(w tym informacje o
kalibracji akumulatorów
EN-EL18) można wyświetlić
w menu ustawień aparatu
(akumulator aparatu jest
pokazany po lewej stronie, a MB-D12 po prawej). W
przypadku korzystania z baterii/akumulatorów AA
wyświetlana jest tylko ikona poziomu naładowania
baterii/akumulatorów. Więcej informacji można
znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.

Uwaga: Ilustracje znajdujące się tej stronie
pochodzą z modelu D800.

Advertising
This manual is related to the following products: