Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 145

Advertising
background image

1

Cz

Bezpečnostní upozornění ............................................2

Upozornění pro zákazníky v Evropě .........................2

Informace k použití .....................................................2
Úvod ...........................................................................3
Příslušenství pro MB-D12.............................................3

Dodávané příslušenství ...........................................3
Použití volitelného síťového zdroje EH-5a/EH-5b
a konektoru pro připojení síťového zdroje EP-5B ......3
Použití volitelné krytky prostoru pro baterii BL-5 .....3

Části MB-D12 ..............................................................4

Tlačítko spouště, multifunkční volič, příkazové voliče
a tlačítko AFON na MB-D12 ....................................4
Aretace ovladačů na MB-D12...................................4

Použití zařízení Battery Pack ........................................5

Nasazení zařízení Battery Pack ................................5
Sejmutí zařízení Battery Pack ..................................5
Vložení baterií ........................................................6
Vyjmutí baterií .......................................................8

Specifi kace..................................................................9

Obsah

Multifunkční Battery Pack MB-D12

Návod k obsluze

Advertising
This manual is related to the following products: