Části mb-d12, Aretace ovladačů na mb-d12, Části mb-d12 (obrázek a) – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 148

Advertising
background image

4

Cz

q Krytka kontaktů
w Držák na krytku kontaktů fotoaparátu
e Napájecí/signálové kontakty
r Tlačítko AFON
t Hlavní příkazový volič
y Multifunkční volič
u Upevňovací kolečko
i Krytka průchodky kabelu konektoru pro

připojení síťového zdroje na držáku

o Krytka prostoru pro baterii
!0 Prostor pro baterii
!1 Areatace prostoru pro baterii
!2 Montážní šroub
!3 Tlačítko spouště
!4 Aretace ovladačů
!5 Pomocný příkazový volič
!6 Stativový závit
!7 Držák MS-D12EN na baterie EN-EL15
!8 Napájecí kontakty
!9 Napájecí kontakty (držák baterie MS-D12EN)
@0 Držák MS-D12 na baterie AA
@1 Napájecí kontakty (držák baterií MS-D12)
@2 Krytka prostoru pro baterii BL-5 (dostupná

samostatně)

Části MB-D12 (Obrázek A)

Tlačítko spouště, multifunkční volič, příkazové voliče a tlačítko AFON na MB-D12

Tlačítko spouště, multifunkční volič, příkazové voliče a tlačítko AFON na MB-D12
Zařízení MB-D12 je vybaveno tlačítkem spouště (Obrázek A-

!3

), multifunkčním voličem (Obrá-

zek A-

y

), hlavním příkazovým voličem (Obrázek A-

t

), pomocným příkazovým voličem (Obrázek

A-

!5

) a tlačítkem AFON (Obrázek A-

r

), které lze použít při pořizování snímků na výšku. Tyto ovlá-

dací prvky mají stejnou funkci jako příslušné ovládací prvky na fotoaparátu. Další informace viz
návod k obsluze fotoaparátu.

Změny nastavení položek Střední tlačítko mult. voliče, Multifunkční volič, Uživ. nastavení
ovladačů
a Funkce tl. AF-ON na MB-D12 v menu uživatelských funkcí fotoaparátu (Skupina f )
se vztahují rovněž na multifunkční volič, příkazové voliče a tlačítko AFON na MB-D12.

Aretace ovladačů na MB-D12

Aretace ovladačů na MB-D12
Aretace ovladačů (Obrázek A-

!4

) blokuje ovla-

dače na MB-D12, aby se předešlo jejich nechtě-
nému použití. Před použitím těchto ovladačů
k pořízení snímků na výšku nastavte aretaci tak,
jak je ukázáno vpravo.

Aretace ovladačů neslouží jako hlavní vypínač.
Fotoaparát zapnete a vypnete použitím hlav-
ního vypínače.

Zaaretováno

Odaretováno

Advertising
This manual is related to the following products: