Vložení baterií – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 150

Advertising
background image

6

Cz

Vložení baterií

Vložení baterií
Battery Pack MB-D12 lze napájet pomocí jedné dobíjecí lithium-iontové baterie EN-EL15 nebo EN-EL18, resp. pomocí osmi tužkových baterií AA. Při
použití baterie EN-EL18 je nutná krytka prostoru pro baterii BL-5 (dostupná samostatně).

Před vložením baterií se ujistěte, že fotoaparát je vypnutý a že se aretace ovladačů na MB-D12 nachází v pozici L.

1 Aretaci prostoru pro baterii na MB-D12 nastavte do polohy a sejměte držák baterie (Obrázek E).

2 Připravte si baterie podle níže uvedeného postupu.

EN-EL15: Vyrovnejte výřezy na baterii s výstupky na držáku MS-D12EN a vložte baterii do držáku se šipkou (

▲) na baterii orientovanou ve směru

napájecích kontaktů na držáku (Obrázek F-

q

). Přitiskněte baterii lehce směrem dolů a posuňte ji tak daleko ve směru šipky, až dojde k slyšitelné-

mu propojení napájecích kontaktů (Obrázek F-

w

).

EN-EL18: Pokud je aretace baterie na volitelné krytce prostoru pro baterii BL-5 nastavená do polohy, ve které je viditelná šipka Y, posuňte aretaci
baterie tak, aby zakryla šipku (Obrázek G-

q

). Vložte dva výstupky na baterii do odpovídajících slotů v krytce BL-5 (Obrázek G-

w

) a zkontrolujte,

jestli se aretace baterie posunula stranou a odkryla šipku.

Baterie AA: Způsobem vyobrazeným na obrázku H vložte do držáku baterií MS-D12 osm tužkových baterií AA. Při vkládání baterií dbejte na jejich
správnou orientaci.

3 Vložte držák baterií do MB-D12 a pomocí aretace zajistěte krytku prostoru pro baterii (Obrázek I). Před otočením aretace se ujistěte, že je držák

zcela zasunutý do těla zařízení.

4 Zapněte fotoaparát a zkontrolujte stav baterie na kontrolním panelu nebo v hledáčku. Pokud se fotoaparát nezapne, zkontrolujte, zda je baterie

správně vložena.

Konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B

Pokud používáte konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B, vložte jej do držáku MS-D12EN se šipkou (

▲) na konektoru orientovanou směrem k napá-

jecím kontaktům. Přitiskněte konektor lehce směrem dolů a posuňte jej tak daleko ve směru šipky, až dojde k slyšitelnému propojení napájecích kontaktů
(Obrázek J-

q

). Otevřete krytku průchodky kabelu konektoru pro připojení síťového zdroje na držáku a protáhněte kabel EP-5B otvorem (Obrázek J-

w

).

Advertising
This manual is related to the following products: