Vyjmutí baterií – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 152

Advertising
background image

8

Cz

Vyjmutí baterií

Vyjmutí baterií
Dejte pozor, abyste baterie nebo držák neupustili.

1 Aretaci prostoru pro baterii na MB-D12 nastavte do polohy a vyjměte držák baterie (Obrázek E).

2 Vyjměte baterii nebo baterie z držáku.

EN-EL15
Na držáku stiskněte tlačítko PUSH a zároveň
posuňte baterii směrem k tlačítku. Baterii lze poté
vyjmout vyobrazeným způsobem z držáku.

Postup vyjmutí konektoru pro připojení síťo-
vého zdroje EP-5B je stejný jako u EN-EL15.

Baterie AA
Baterie vyjměte vyobrazeným způsobem.
Dejte pozor, abyste baterie při vyjímání
z držáku neupustili.

EN-EL18
Posuňte aretaci baterie ve směru vyobraze-
ném šipkou (Y) a sejměte krytku prostoru
pro baterii.

Advertising
This manual is related to the following products: