Biztonsági előírások, Megjegyzések európai vásárlóink számára, Használati előírások – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 156

Advertising
background image

2

Hu

A helyes működés érdekében, kérjük, fi gyel-
mesen olvassa el ezt a használati utasítást a
használat előtt. Miután elolvasta, győződjön
meg arról, hogy mindenkinek elérhető helyen
tárolja, aki ezt a terméket használja.

Megjegyzések európai vásárlóink számára

Megjegyzések európai vásárlóink számára

FIGYELEM

A NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTOROK
HASZNÁLATA ROBBANÁSVESZÉLYES. AZ EL-
HASZNÁLT AKKUMULÁTOROK KIDOBÁSÁNÁL
AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN JÁRJON EL.

Ez az ikon azt jelzi, hogy a terméket
elkülönítve kell begyűjteni.

Az alábbi információ kizárólag az
európai vásárlókra vonatkozik:

• Ezt a terméket külön, erre a célra

kijelölt helyen gyűjtik be. Ne dob-
ja ki háztartási hulladékként.

• Amennyiben bővebb információt szeretne kap-

ni, lépjen kapcsolatba a viszonteladóval, vagy a
hulladékkezelésért felelős helyi szervekkel.

Biztonsági előírások

• Az MB-D12-t csak kompatibilis fényképezőgé-

pekkel használja.

• Ne használja olyan elemekkel és elemtartókkal,

amelyeket nem ajánl a jelen használati útmuta-
tó.

• A csatlakozók fém tárgyakkal való érintkezése

általi áramütést elkerülendő, helyezze vissza
az érintkező sapkát, amikor nem használja az
MB-D12-et.

• Amikor az elemtartót eltávolítja az MB-D12-ről,

vegye ki az elemeket vagy helyezze a tartót vagy
a fedelet a tokba, hogy elkerülje a fém tárgyakkal
való érintkezés általi áramütést.

Használati előírások

• A kártyaművelet jelzőfénye felvillanhat, amikor

az MB-D12-et csatlakoztatja, vagy eltávolítja a
fényképezőgépről, de ez nem jelent hibás mű-
ködést.

• Amennyiben füstöt vagy szokatlan szagot, han-

got észlel az elemtartóból, azonnal hagyja abba
a használatát. Miután eltávolította az elemeket,
vigye vissza a kereskedőhöz vagy egy Nikon által
engedélyezett képviselőhöz átvizsgálásra.

• Az MB-D12 nincs felszerelve főkapcsolóval.

Használja a fényképezőgép főkapcsolóját a be-
és kikapcsoláshoz.

Advertising
This manual is related to the following products: