Az elemtartó használata, Az elemtartó csatlakoztatása, Az elemtartó eltávolítása – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 159

Advertising
background image

5

Hu

Az elemtartó használata

Az elemtartó csatlakoztatása

Az elemtartó csatlakoztatása
Mielőtt csatlakoztatná az elemtartót, bizonyosodjon meg arról, hogy a fényképezőgép kikapcsolt
állapotban van és az MB-D12 (A-

!4

ábra) vezérlő zárja L helyzetben van (az ábrák a D800-est

mutatják).

1 Távolítsa el az érintkező sapkáját (A-

q

ábra) az elemtartóról.

2 Az MB-D12 érintkezői a fényképezőgép alján találhatóak, ahol azokat egy fedél védi. Távolítsa

el az érintkező sapkát, ahogyan az a B-

q

ábrán látható és helyezze az érintkező sapka tartójába

az MB-D12-en (B-

w

ábra).

3 Állítsa az MB-D12-et úgy, hogy az MB-D12 csatlakoztató csavarját (C-

w

ábra) tartsa összehan-

golva a fényképezőgép állványmenetével (C-

q

ábra) és szorítsa meg a toldaléktárcsát úgy,

hogy elfordítja a LOCK ZÁR nyíl irányába (D ábra). Nincs szükség az elem fényképezőgépről való
eltávolítására, mielőtt csatlakoztatná az MB-D12-et. Gyári beállításnál, a fényképezőgépbe he-
lyezett akkumulátor csak akkor kerül használatba, ha az MB-D12 akkumulátora lemerült. A fény-
képezőgép Egyéni beállítás menüjének (d csoport) Battery order (Akkumulátor sorrend)
opciója is használható az akkumulátorok használatának sorrendjének megváltoztatásához.

Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép érintkező sapkáját az érintkező sapka tartójába helyezi,
és az MB-D12 érintkező sapkáját biztonságos helyen tartja, hogy megelőzze annak elvesztését.

A PB-6D és PK-13 automatikus közgyűrűkre akkor van szükség, ha PB-6 fókuszáló kihuzatot használ
az MB-D12-vel.

Az elemtartó eltávolítása

Az elemtartó eltávolítása
Az MB-D12 eltávolításához, kapcsolja ki a fény-
képezőgépet és állítsa az MB-D12 vezérlőzár-
ját L pozícióba, ezután lazítsa meg a toldalék
tárcsát és távolítsa el az MB-D12-et. Győződjön
meg róla, hogy visszahelyezte az érintkező
sapkát a fényképezőgépre és az MB-D12-re,
amikor az elemtartó használaton kívül van.

Advertising
This manual is related to the following products: