Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 165

Advertising
background image

1

Sk

Bezpečnostné upozornenia..........................................2

Poznámky pre užívateľov v Európe ..........................2

Upozornenia pri používaní ...........................................2
Úvod ...........................................................................3
Battery pack MB-D12 a príslušenstvo ...........................3

Battery pack MB-D12 a dodané príslušenstvo ..........3
Používanie voliteľného konektora sieťového zdroja
EH-5a/EH-5b a napájacieho konektora EP-5B ...........3
Použitie voliteľného krytu priestoru pre
batériu BL-5 ...........................................................3

Súčasti battery pack-u MB-D12 ....................................4

Tlačidlo spúšte, multifunkčný volič, príkazové
voliče a tlačidlo AFON bloku batérií MB-D12 ...........4
Ovládacia poistka battery pack-u MB-D12 ...............4

Používanie battery pack-u ...........................................5

Pripojenie battery pack-u .......................................5
Odpojenie battery pack-u .......................................5
Vkladanie batérií ....................................................6
Vyberanie batérií ....................................................8

Technické parametre ...................................................9

Obsah

Multifunkčný Battery Pack MB-D12

Užívateľská príručka

Advertising
This manual is related to the following products: