Súčasti battery pack-u mb-d12, Ovládacia poistka battery pack-u mb-d12, Súčasti battery pack-u mb-d12 (obrázok a) – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 168

Advertising
background image

4

Sk

q Kryt kontaktov
w Držiak na kryt kontaktov fotoaparátu
e Kontakty na napájanie / prenos signálov
r Tlačidlo AFON
t Hlavný príkazový volič
y Multifunkčný volič
u Krúžok upevňovacej skrutky
i Kryt napájacieho konektora na zásobníku

na batérie

o Kryt priestoru pre batériu
!0 Priestor pre batériu
!1 Poistka krytu priestoru pre batériu
!2 Upevňovacia skrutka
!3 Tlačidlo spúšte
!4 Ovládacia poistka
!5 Pomocný príkazový volič
!6 Závit na pripojenie statívu
!7 Zásobník MS-D12EN na batérie EN-EL15
!8 Napájacie kontakty
!9 Napájacie kontakty

(zásobník na batérie MS-D12EN)

@0 Zásobník MS-D12 na batérie AA
@1 Napájacie kontakty

(zásobník na batérie MS-D12)

@2 Kryt priestoru pre batériu BL-5 (k dispozícii

samostatne)

Súčasti battery pack-u MB-D12 (obrázok A)

Tlačidlo spúšte, multifunkčný volič, príkazové voliče a tlačidlo AFON bloku batérií MB-D12

Tlačidlo spúšte, multifunkčný volič, príkazové voliče a tlačidlo AFON bloku batérií MB-D12
Blok batérií MB-D12 je vybavený tlačidlom spúšte (obrázok A-

!3

), multifunkčným voličom (obrá-

zok A-

y

), hlavným príkazovým voličom (obrázok A-

t

), pomocným príkazovým voličom (obrázok

A-

!5

) a tlačidlom AFON (obrázok A-

r

) na snímanie fotografi í so zvislou orientáciou („na výšku”).

Týmito ovládacími prvkami sa vykonávajú rovnaké funkcie ako so zodpovedajúcimi ovládacími
prvkami na fotoaparáte. Ďalšie informácie nájdete uvedené v návode na obsluhu fotoaparátu.

Zmeny vykonané prostredníctvom funkcií Multi selector center button (stredného tlačidla
multifunkčného voliča)
, Multi selector (multifunkčného voliča), Customize command di-
als (prispôsobenia príkazových voličov)
a Assign MB-D12 AF-ON (priradenia MB-D12 AF-
ON)
v ponuke vlastných nastavení fotoaparátu (skupina f ) sa vzťahujú aj na multifunkčný volič,
príkazové voliče a tlačidlo AFON na MB-D12.

Ovládacia poistka battery pack-u MB-D12

Ovládacia poistka battery pack-u MB-D12
Ovládacia poistka (obrázok A-

!4

) blokuje ovlá-

dacie prvky na battery pack-u MB-D12, aby sa
zabránilo mimovoľnému použitiu. Pred použi-
tím ovládacích prvkov na snímanie fotografi í
vo vertikálnej orientácii (na výšku) uvoľnite
poistku, ako je znázornené vpravo.

Ovládacia poistka nie je hlavným vypínačom.
Použite hlavný vypínač fotoaparátu na zapnu-
tie a vypnutie fotoaparátu.

Zaistené

Odistené

Advertising
This manual is related to the following products: