Kazalo vsebine, Mb-d12 zavoj zelo zmogljivih baterij, Navodila za uporabo – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 175

Advertising
background image

1

Sl

Varnostni ukrepi..........................................................2

Obvestilo za stranke v Evropi ...................................2

Varnostni ukrepi za uporabo ........................................2
Uvod ...........................................................................3
MB-D12 in dodatna oprema .........................................3

MB-D12 in priložena dodatna oprema .....................3
Uporaba dodatnega električnega vmesnika EH-5a/
EH-5b in električnega priključka EP-5B ...................3
Uporaba dodatnega pokrova predalčka za baterije
BL-5 .......................................................................3

Deli MB-D12 ................................................................4

MB-D12 - gumb za sprostitev sprožilca, večnamenski
izbirnik, gumbi za ukaze, gumb AFON ....................4
MB-D12 - kontrolni zaklop ......................................4

Uporaba baterijskega napajalnika ...............................5

Priključitev baterijskega napajalnika ......................5
Odstranjevanje baterijskega napajalnika.................5
Vstavljanje baterij ..................................................6
Odstranjevanje baterij ............................................8

Tehnični podatki .........................................................9

Kazalo vsebine

MB-D12 Zavoj zelo zmogljivih baterij

Navodila za uporabo

Advertising
This manual is related to the following products: