Uporaba baterijskega napajalnika, Priključitev baterijskega napajalnika, Odstranjevanje baterijskega napajalnika – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 179

Advertising
background image

5

Sl

Uporaba baterijskega napajalnika

Priključitev baterijskega napajalnika

Priključitev baterijskega napajalnika
Preden priključite baterijski napajalnik, se prepričajte, da je fotoaparat izklopljen in da je kontrolni
zaklep MB-D12 (slika A-

!4

) v položaju L (na ilustraciji je D800).

1 Odstranite pokrovček za kontakte (slika A-

q

) z baterijskega napajalnika.

2 Kontakti za MB-D12 so na dnu fotoaparata, kjer jih ščiti pokrovček za kontakte. Odstranite po-

krovček za kontakte, kot je prikazano na sliki B-

q

, in ga dajte v držalo pokrovčka za kontakte na

MB-D12 (slika B-

w

).

3 Umestite MB-D12, pri čemer držite namestitveni vijak MB-D12 (slika C-

w

) poravnan z vtičnico

trinožnika fotoaparata (slika C-

q

) ter privijte kolesce nastavka tako, da ga zavrtite v smeri, ki jo

kaže puščica LOCK (slika D). Preden povežete MB-D12, ni treba odstraniti baterije iz fotoaparata.
Pri privzetih nastavitvah bo baterija, vstavljena v fotoaparat, uporabljena šele, ko se baterija
v MB-D12 izprazni. Možnost Battery order (Vrstni red baterij) v meniju Custom Settings
(Nastavitve po meri) (skupina d) lahko uporabite, da spremenite vrstni red uporabe baterij.

Prepričajte se, da je pokrovček za kontakte fotoaparata v držalu za pokrovček za kontakte, in skrbite,
da je pokrovček za kontakte MB-D12 varno spravljen, da se ne izgubi.

Samodejna podaljška objektiva PB-6D in PK-13 sta potrebna za uporabo izostritvenega priključka
PB-6 z MB-D12.

Odstranjevanje baterijskega napajalnika

Odstranjevanje baterijskega napajalnika
Če želite odstraniti MB-D12, izklopite fotoapa-
rat in nastavite kontrolni zaklep na MB-D12 na
L, nato zrahljajte kolesce nastavka in odstranite
MB-D12. Ko baterijskega napajalnika ne upora-
bljate, obvezno pokrov za kontakte znova na-
mestite na fotoaparat in pokrovček za kontakte
na MB-D12.

Advertising
This manual is related to the following products: