Vstavljanje baterij – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 180

Advertising
background image

6

Sl

Vstavljanje baterij

Vstavljanje baterij
MB-D12 lahko uporabljate z eno litij-ionsko baterijo za polnjenje EN-EL15 ali EN-EL18 ali z osmimi baterijami AA. Pri uporabi baterije EN-EL18 upora-
bljajte pokrov predalčka za baterije BL-5 (na voljo posebej).

Preden vstavite baterije, se prepričajte, da je fotoaparat izklopljen in da je kontrolni zaklep MB-D12 v položaju L.

1 Obrnite zatič predalčka za baterije MB-D12 na in odstranite držalo za baterije (slika E).

2 Pripravite baterije tako, kot je opisano v nadaljevanju.

EN-EL15: Poravnajte vdolbine na bateriji z izbočenimi deli na držalu MS-D12EN, vstavite baterijo s puščico (

▲) na bateriji v smeri električnih priključ-

kov držala za baterije (slika F-

q

). Pritisnite baterijo narahlo navzdol in jo potisnite v smeri puščice, da se električni priključki staknejo (slika F-

w

).

EN-EL18: Če je gumb za sprostitev baterije na dodatnem pokrovu predalčka za baterije BL-5 usmerjen tako, da je vidna puščica Y, gumb za sprosti-
tev baterije premaknite tako, da pokrije puščico (slika G-

q

). Oba izbočena dela baterije potisnite v ustrezni reži na BL-5 (slika G-

w

) in se prepričajte,

da se je gumb za sprostitev baterije pomaknil vstran ter razkril puščico.

Baterije AA: Vstavite osem baterij AA v držalo za baterije MS-D12, kot je prikazano na sliki H, in poskrbite, da bodo baterije pravilno obrnjene.

3 Vstavite držalo za baterije v MB-D12 in zaklenite pokrov predalčka za baterije (slika I). Prepričajte se, da je držalo popolnoma vstavljeno, preden

obrnete zatič.

4 Vklopite fotoaparat in preverite napolnjenost baterije na nadzorni plošči ali v iskalu. Če se fotoaparat ne vklopi, se prepričajte, da je baterija pravil-

no vstavljena.

Električni priključek EP-5B

Ko uporabljate električni priključek EP-5B, ga vstavite v držalo MS-D12EN s puščico (

▲) na priključku v smeri električnih priključkov baterije. Pritisnite pri-

ključek narahlo navzdol in ga potisnite v smeri puščice, da se električni priključki staknejo (slika J-

q

). Odprite pokrovček električnega priključka za držalo in

potisnite napajalni kabel EP-5B skozi odprtino (slika J-

w

).

Advertising
This manual is related to the following products: