J i h d – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 181

Advertising
background image

7

Sl

Podatki o bateriji

Podatke o bateriji
(vključno s podatki o
umerjanju za bateri-
je EN-EL18) si lahko
ogledate v nastavitve-
nem meniju fotoapa-
rata (baterija fotoaparata je navedena na levi,
MB-D12 na desni). Ko uporabljate baterije AA,
je prikazana samo ikona napolnjenosti baterij.
Za podrobnosti si oglejte priročnik za uporabo
fotoaparata.

Stanje baterije

Fotoaparat prikazuje stanje baterije tako:
Baterija EN-EL15/EN-EL18

Nadzorna

plošča

Iskalo

Opis

L

Baterija je polna.

K

Baterija je delno izpraznjena.

J
I

H

d

Baterija je skoraj prazna.
Pripravite nadomestno polno
baterijo ali napolnite baterijo.

H

(utripa)

d

(utripa)

Baterija je prazna. Napolnite
ali zamenjajte baterijo.

Baterije AA

Nadzorna

plošča

Iskalo

Opis

L

Preostala napolnjenost.

I

d

Baterije so skoraj prazne.
Pripravite rezervne baterije.

H

(utripa)

d

(utripa)

Baterije so prazne. Sprostitev
sprožilca je onemogočena.

Možnost v skupini d v
meniju Custom Settings
(Nastavitve po meri) lahko
uporabite, da spremenite
vrstni red uporabe baterij.
Ko fotoaparat črpa napajanje iz MB-D12, je na
nadzorni plošči prikazana ikona

s

. Če ikona

s

utripa, pokrov predalčka za baterijo ni zaklenjen.
Zaprite in zaklenite pokrov predalčka za baterije.

Da bo fotoaparat prika-
zoval pravilno raven na-
polnjenosti baterije ob
uporabi baterij AA, izbe-
rite ustrezno možnost za
MB-D12 battery type
(Vrsto baterij za MB-D12)
v meniju Custom
Settings (Nastavitve po meri) fotoaparata (skupi-
na d). Če ne izberete pravilne možnosti, fotoapa-
rat morda ne bo deloval po pričakovanjih.

Možnost

Vrsta baterije

1 LR6 (AA alkaline)

AA alkalne (LR6)

2 HR6 (AA Ni-MH)

AA Ni-MH (HR6)

3 FR6 (AA lithium)

AA litijeve (FR6)

Baterije odstranite, ko MB-D12 ni v uporabi.

Opomba: Ilustracije na tej strani so za D800.

Advertising
This manual is related to the following products: