Odstranjevanje baterij – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 182

Advertising
background image

8

Sl

Odstranjevanje baterij

Odstranjevanje baterij
Pazite, da vam baterije ali držalo ne padejo.

1 Obrnite zatič predalčka za baterije MB-D12 na in odstranite držalo za baterije (slika E).

2 Odstranite baterijo ali baterije iz držala.

EN-EL15
Medtem ko držite gumb PUSH na držalu, po-
tisnite baterijo v smeri gumba. Baterijo nato
lahko odstranite, kot je prikazano.

Postopek za odstranjevanje električnega pri-
ključka EP-5B je enak kot za EN-EL15.

Baterije AA
Odstranite baterije, kot je prikazano. Pazite,
da vam baterije ne padejo, ko jih odstranju-
jete iz držala.

EN-EL18
Gumb za sprostitev baterije potisnite v sme-
ri, ki jo nakazuje puščica (Y), in odstranite
pokrov predalčka za baterije.

Advertising
This manual is related to the following products: