Sissejuhatus, Mb-d12 ja tarvikud, Mb-d12 ja kaasasolevad tarvikud – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 187: Valikulise akupesa katte bl-5 kasutamine, Sissejuhatus mb-d12 ja tarvikud

Advertising
background image

3

Et

Täname teid, et ostsite MB-D12 mitme toite-
allikaga akukomplekti kasutamiseks Nikoni
ühe objektiiviga digitaalsete peegelkaamera-
tega, mille kasutusjuhendites on MB-D12 ühil-
duvate tarvikute hulka loetud. MB-D12 kasutab
ühte EN-EL15 või EN-EL18 akut või kaheksat
AA-patareid (leelis-, Ni-MH või liitium-) ning
on varustatud alternatiivse päästiku, AFON
(automaatse teravustamise sisselülitamise)
nupu, mitmikvalija ning põhi- ja alamkäsuva-
liku nupuga püstpaigalduses (portree) piltide
tegemiseks. Kaamera menüü valikud lubavad
kasutajal valida, kas esimesena kasutatakse
kaamera akut või akusid MB-D12-s; täpsemalt
vt kaamera juhendist.

Sissejuhatus

MB-D12 ja tarvikud

MB-D12 ja kaasasolevad tarvikud

MB-D12 ja kaasasolevad tarvikud
Kontrollige, et järgmised esemed on MB-D12-ga kaasas (akusid müüakse eraldi).

Valikulise EH-5a/EH-5b vahelduvvooluadapteri ja
EP-5B toitepistmiku kasutamine
Valikuline EH-5a/EH-5b vahelduvvooluadapter
ja EP-5B toitepistmik kindlustavad töökindla
toiteallika olemasolu kaamera pikaajalisel ka-
sutamisel. Vahelduvvooluadapteri kasutami-
seks MB-D12-ga sisestage EP-5B MS-D12EN
akuhoidikusse nagu kirjeldatud lk 6 ning see-
järel ühendage EH-5a/EH-5b nagu kirjeldatud
EP-5B-ga kaasas olevas dokumentatsioonis.

MS-D12EN on saatmise ajal paigaldatud MB-D12 sisse. Akuhoidiku eemal-
damise kohta vt „Akude paigaldamine“.

MB-D12

• Kasutusjuhend

(antud juhend)

• Garantii

Kontakti

kate

MS-D12EN hoidik

EN-EL15 akude jaoks

MS-D12 hoidik AA

akude jaoks

Hoidiku karp

Valikulise akupesa katte BL-5 kasutamine
Akupesa kate BL-5 (saa-
daval eraldi) on vajalik
EN-EL18 akude kasutami-
sel.

Akupesa kate BL-5

Akupesa kate BL-5

Advertising
This manual is related to the following products: