Mb-d12 osad, Mb-d12 nuppude lukk, Mb-d12 osad (joonis a) – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 188

Advertising
background image

4

Et

q Kontakti kate
w Kaamera kontakti katte hoidik
e Toite/signaali kontaktid
r AFON nupp
t Peamine käsuvaliku nupp
y Mitmikvalija
u Kinnitusratas
i Hoidiku toiteühenduse kate
o Akupesa kate
!0 Akupesa
!1 Akupesa lukk
!2 Kinnituskruvi
!3 Päästik
!4 Nuppude lukk
!5 Alamkäsuvaliku nupp
!6 Statiivi pesa
!7 MS-D12EN hoidik EN-EL15 akude jaoks
!8 Toiteklemmid
!9 Toiteklemmid (MS-D12EN akuhoidik)
@0 MS-D12 hoidik AA akude jaoks
@1 Toiteklemmid (MS-D12 akuhoidik)
@2 Akupesa kate BL-5 (saadaval eraldi)

MB-D12 osad (joonis A)

MB-D12 päästik, mitmikvalija, käsuvaliku nupud ja AFON nupp

MB-D12 päästik, mitmikvalija, käsuvaliku nupud ja AFON nupp
MB-D12 on varustatud päästikuga (joonis A-

!3

), mitmikvalijaga (joonis A-

y

), peamise käsuva-

liku nupuga (joonis A-

t

), alamkäsuvaliku nupuga (joonis A-

!5

) ja AFON nupuga (joonis A-

r

)

pildistamiseks vertikaalses paigutuses (püstipaigutus või portree). Need nupud täidavad samu
funktsioone kaamera vastavate nuppudega. Täpsemalt vt kaamera juhendist.

Muudatused kaamera kohandatud sätete menüü (grupp f ) suvandites Multi selector center
button (mitmikvalija kesknupp)

, Multi selector (mitmikvalija), Customize command di-

als (käsuvaliku nuppude kohandamine) ning Assign MB-D12 AF-ON (MB-D12 AF-ON (au-
tomaatse teravustamise sisselülitamise) määramine)
rakenduvad samuti MB-D12 mitmikva-
lijale, käsuvaliku nuppudele ja AFON nupule.

MB-D12 nuppude lukk

MB-D12 nuppude lukk
Nuppude lukk (joonis A-

!4

) lukustab MB-D12

nupud, et vältida soovimatut kasutamist. Enne
nende nuppude kasutamist pildistamiseks ver-
tikaalses paigutuses (portree), vabastage lukk
nagu näidatud paremal.

Nuppude lukk ei ole toitelüliti. Kasutage kaa-
mera sisse ja välja lülitamiseks kaamera toite-
lülitit.

Lukus

Lukust lahti

Advertising
This manual is related to the following products: