Akude eemaldamine – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 192

Advertising
background image

8

Et

Akude eemaldamine

Akude eemaldamine
Olge ettevaatlikud, et mitte pillata akusid või hoidikut.

1 Keerake MB-D12 akupesa lukk asendisse ja eemaldage aku hoidik (joonis E).

2 Eemaldage aku või akud hoidikust.

EN-EL15
Vajutades hoidikul PUSH nuppu, libistage
aku nupu suunas. Aku saab seejärel eemal-
dada nagu näidatud.

EP-5B toitepistmiku eemaldamise protsess
on sama, mis EN-EL15 puhul.

AA akud
Eemaldage akud nagu näidatud. Olge ette-
vaatlikud, et mitte pillata akusid nende ee-
maldamisel hoidikust.

EN-EL18
Nihutage aku vabastaja noolega (Y) näida-
tud suunas ning eemaldage akupesa kate.

Advertising
This manual is related to the following products: