Satura rādītājs, Akumulators ar vairākām uzlādes iespējām mb-d12, Lietošanas rokasgrāmata – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 195

Advertising
background image

1

Lv

Drošības pasākumi ......................................................2

Paziņojumi pircējiem Eiropā ....................................2

Piesardzības pasākumi, lietojot kameru .......................2
Ievads .........................................................................3
MB-D12 un piederumi .................................................3

MB-D12 un piegādes komplektā iekļautie
piederumi ..............................................................3
Papildu maiņstrāvas adaptera EH-5a/EH-5b un
strāvas savienotāja EP-5B lietošana.........................3
Papildu akumulatora nodalījuma vāka BL-5
lietošana ................................................................3

Barošanas bloka MB-D12 daļas ....................................4

MB-D12 aizvara atbrīvošanas poga, kursortaustiņš,
komandu ciparripas un AFON poga.........................4
MB-D12 vadības bloķētājs .......................................4

Barošanas bloka lietošana ...........................................5

Barošanas bloka piestiprināšana .............................5
Barošanas bloka izņemšana ....................................5
Bateriju ievietošana ...............................................6
Akumulatora un bateriju izņemšana .......................8

Specifi kācijas ..............................................................9

Satura rādītājs

Akumulators ar

vairākām uzlādes iespējām

MB-D12

Lietošanas rokasgrāmata

Advertising
This manual is related to the following products: