Ievads, Mb-d12 un piederumi, Mb-d12 un piegādes komplektā iekļautie piederumi – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 197: Papildu akumulatora nodalījuma vāka bl-5 lietošana, Ievads mb-d12 un piederumi

Advertising
background image

3

Lv

Pateicamies, ka esat iegādājušies akumulatoru
ar vairākām uzlādes iespējām MB-D12, ko var
izmantot ar visām Nikon vienobjektīva digi-
tālajam spoguļkamerām, kuru rokasgrāmatās
MB-D12 ir norādīts kā saderīga ierīce. MB-D12
var ievietot vienu uzlādējamo akumulatoru
EN-EL15 vai EN-EL18, vai arī astoņas AA tipa
baterijas (sārma, Ni-MH vai litija); tas ir aprīkots
ar alternatīvu aizvara atbrīvošanas pogu, AFON
AFIESLĒGTS
pogu, kursortaustiņu, kā arī ar
galveno un apakškomandu ciparripām attēlu
uzņemšanai „vertikālā” (portreta) orientācijā.
Kameras izvēlnes opcijas ļauj lietotajam izvēlē-
ties, vai pirmais tiks izmantots kameras akumu-
lators vai barošanas blokā MB-D12 ievietotais
strāvas avots (sīkāk par to skatiet kameras ro-
kasgrāmatu).

Ievads

MB-D12 un piederumi

MB-D12 un piegādes komplektā iekļautie piederumi

MB-D12 un piegādes komplektā iekļautie piederumi
Pārliecinieties, ka kopā ar MB-D12 ir piegādāti šādi piederumi (baterijas tiek pārdotas atsevišķi).

Papildu maiņstrāvas adaptera EH-5a/EH-5b un strāvas
savienotāja EP-5B lietošana
Papildu maiņstrāvas adapteris EH-5a/EH-5b un
strāvas savienotājs EP-5B nodrošina uzticamu
strāvas avotu, ja kamera jālieto ilgāku laiku. Lai
maiņstrāvas adapteri lietotu kopā ar MB-D12,
ievietojiet EP-5B MS-D12EN bateriju turētājā, kā
noradīts 6. lpp. un pēc tam pievienojiet EH-5a/
EH-5b, kā norādīts EP-5B dokumentācijā.

Pirms nosūtīšanas MS-D12EN tiek ievietots MB-D12. Sīkāku informāciju par
bateriju turētāja izņemšanu skatiet sadaļā „Bateriju ievietošana”.

MB-D12

• Lietotāja rokasgrāma-

ta (šī rokasgrāmata)

• Garantija

Kontaktu

vāks

MS-D12EN turētājs

EN-EL15 akumulatoriem

MS-D12 turētājs

AA tipa baterijām

Turētāja korpuss

Papildu akumulatora nodalījuma vāka BL-5 lietošana
Ja tiek izmantoti akumu-
latori EN-EL18, ir nepiecie-
šams akumulatora nodalī-
juma vāks BL-5 (pieejams
atsevišķi).

Akumulatora

nodalījuma vāks

BL-5

Akumulatora

nodalījuma vāks

BL-5

Advertising
This manual is related to the following products: