Barošanas bloka mb-d12 daļas, Mb-d12 vadības bloķētājs, Barošanas bloka mb-d12 daļas (attēls a) – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 198

Advertising
background image

4

Lv

q Kontaktu vāks
w Kameras kontaktu vāka turētājs
e Strāvas/signāla kontakti
r AFON poga
t Komandu ciparripa
y Kursortaustiņš
u Piederumu disks
i Barošanas savienotāja vāka turētājs
o Akumulatora nodalījuma vāks
!0 Bateriju nodalījums
!1 Akumulatora nodalījuma sprūds
!2 Stiprinājuma skrūve
!3 Aizvara atbrīvošanas poga
!4 Vadības bloķētājs
!5 Apakškomandu skala
!6 Trijkāja ligzda
!7 MS-D12EN turētājs EN-EL15 akumulatoriem
!8 Strāvas kontakti
!9 Strāvas kontakti (MS-D12EN bateriju turētājs)
@0 MS-D12 turētājs AA tipa baterijām
@1 Strāvas kontakti (MS-D12 bateriju turētājs)
@2 Akumulatora nodalījuma vāks BL-5

(pieejams atsevišķi)

Barošanas bloka MB-D12 daļas (attēls A)

MB-D12 aizvara atbrīvošanas poga, kursortaustiņš, komandu ciparripas un AFON poga

MB-D12 aizvara atbrīvošanas poga, kursortaustiņš, komandu ciparripas un AFON poga
Barošanas bloks MB-D12 ir aprīkots ar aizvara atbrīvošanas pogu (attēls A-

!3

), kursortaustiņu

(attēls A-

y

), komandu ciparripu (attēls A-

t

), apakškomandu skalu (attēls A-

!5

) un AFON pogu

(attēls A-

r

), ko izmanto, uzņemot fotogrāfi jas vertikālā (portreta) orientācijā. Šīs vadības ierīces

pilda tās pašas funkcijas kā kameras attiecīgās vadības ierīces. Sīkāku informāciju skatiet kameras
rokasgrāmatā.

Izmaiņas, kas kameras iestatījumu izvēlnē veiktas vienumiem Multi selector center button
(Kursortaustiņa centrālā poga)
, Multi selector (Kursortaustiņš), Customize command
dials (Pielāgot komandu ciparripas)
un Assign MB-D12 AF-ON (MB-D12 AF-IESLĒGT
piešķire)
(f grupa), tiek piemērotas MB-D12 kursortaustiņam, komandu ciparripām un AFON AF
IESLĒGT
pogai.

MB-D12 vadības bloķētājs

MB-D12 vadības bloķētājs
Vadības bloķētājs (attēls A-

!4

) bloķē MB-D12

vadību, lai nepieļautu tās neparedzētu darbī-
bu. Pirms lietot šīs vadības ierīces, lai uzņem-
tu fotogrāfi jas vertikālā (portreta) orientācijā,
atbrīvojiet fi ksatoru, kā parādīts ilustrācijā pa
labi.

Vadības fi ksators nav strāvas slēdzis. Lai ieslēg-
tu un izslēgtu kameru, izmantojiet kameras
barošanas slēdzi.

Bloķēts

Atbloķēts

Advertising
This manual is related to the following products: