Bateriju ievietošana – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 200

Advertising
background image

6

Lv

Bateriju ievietošana

Bateriju ievietošana
MB-D12 var lietot ar vienu uzlādējamo litija jonu akumulatoru EN-EL15 vai EN-EL18, vai arī ar astoņām AA tipa baterijām. Ja tiek izmantots akumula-
tors EN-EL18, ir nepieciešams akumulatora nodalījuma vāks BL-5 (pieejams atsevišķi).

Pirms pievienot barošanas bloku, pārliecinieties, ka kamera ir izslēgta un ka MB-D12 vadības bloķētājs ir L pozīcijā.

1 Pagrieziet MB-D12 akumulatora nodalījuma sprūdu uz un izņemiet bateriju turētāju (attēls E).

2 Sagatavojiet baterijas, kā norādīts tālāk.

EN-EL15: Savietojiet uz akumulatora esošos apzīmējumus ar MS-D12EN turētāja izvirzījumiem, ievietojiet akumulatoru, pavēršot bultiņu (

▲) pret

bateriju turētāja strāvas kontaktiem (attēls F-

q

). Viegli paspiediet akumulatoru uz leju un bīdiet to bultiņas virzienā, līdz strāvas kontakti ar klikšķi

nofi ksējas vietā (attēls F-

w

).

EN-EL18: Ja papildu akumulatora nodalījuma vāka BL-5 akumulatora sprūds ir pozicionēts tā, ka ir redzama bultiņa Y, pabīdiet akumulatora sprūdu,
lai tas nosegtu bultiņu (G-

q

. attēls). Ievietojiet akumulatora BL-5 (G-

w

. attēls) divus izvirzījumu atbilstošos slotos un pārliecinieties, ka akumulatora

sprūds ir pabīdīts sāņus, atklājot bultiņu.

AA tipa baterijas: ievietojiet astoņas AA tipa baterijas MS-D12 akumulatora turētājā, kā parādīts H attēlā, pārliecinoties, ka baterijas ir pareizi orien-
tētas.

3 Ievietojiet bateriju turētāju barošanas blokā MB-D12 un nostipriniet akumulatora nodalījuma vāku (attēls I). Iekams pagriezt sprūdu, pārliecinieties,

ka turētājs ir ievietots pilnībā.

4 Ieslēdziet kameru un pārbaudiet baterijas līmeni vadības panelī vai skatu meklētājā. Ja kamera neieslēdzas, pārbaudiet, vai baterija ir ievietota

pareizi.

Barošanas savienotājs EP-5B

Ja izmantojat barošanas savienotāju EP-5B, ievietojiet to turētājā MS-D12EN tā, lai uz savienotājā esošā bultiņa (

▲) būtu pret strāvas kontaktiem. Viegli

paspiediet savienotāju uz leju un bīdiet to bultiņas virzienā, līdz strāvas kontakti ar klikšķi nofi ksējas vietā (attēls J-

q

). Atveriet turētāja barošanas savienotāja

vāku un izvadiet cauri atverei barošanas kabeli EP-5B (attēls J-

w

).

Advertising
This manual is related to the following products: