Akumulatora un bateriju izņemšana – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 202

Advertising
background image

8

Lv

Akumulatora un bateriju izņemšana

Akumulatora un bateriju izņemšana
Esiet uzmanīgi un nenometiet baterijas vai turētāju.

1 Pagrieziet MB-D12 akumulatora nodalījuma sprūdu uz un noņemiet bateriju turētāju (attēls E).

2 Izņemiet akumulatoru vai baterijas no turētāja.

EN-EL15
Nospiediet turētāja pogu PUSH un bīdiet
akumulatoru pogas virzienā. Tagad akumu-
latoru var izņemt, kā parādīts ilustrācijā.

Barošanas savienotāja EP-5B izņemšanas
procedūra ir tāda pat kā EN-EL15 izņemša-
nas procedūra.

AA tipa baterijas
Izņemiet baterijas, kā parādīts ilustrācijā.
Esiet uzmanīgi un, izņemot no turētāja, ne-
nometiet baterijas zemē.

EN-EL18
Bīdiet akumulatora sprūdu bultiņas (Y) no-
rādītajā virzienā un noņemiet akumulatora
nodalījuma vāku.

Advertising
This manual is related to the following products: