Specifikācijas, Specifi kācijas – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 203

Advertising
background image

9

Lv

Specifi kācijas

Barošanas avots

Viens uzlādējams litija jonu akumulators EN-EL15 vai EN-EL18, astoņas LR6 sārma, HR6 Ni-MH vai FR6 litija AA tipa baterijas vai maiņ-
strāvas adapteris EH-5b/EH-5a/EH-5 (nepieciešams barošanas savienotājs EP-5B)

Darba temperatūra

0–40 °C

Izmēri (P × A × D)

Aptuveni 151 Ч 50 Ч 81 mm

Svars

Apm. 365 g – ar MS-D12EN papildu akumulatoru EN-EL15
Apm. 460 g – ar MS-D12 un astoņām AA tipa baterijām (pieejamas atsevišķi pie trešo pušu piegādātājiem)
Apm. 310 g – ar MS-D12EN un papildu barošanas savienotāju EP-5B
Apm. 425 g – ar papildu akumulatoru BL-5 un EN-EL18
Apm. 280 g – ar MS-D12EN
Apm. 270 g – ar MS-D12

Specifi kācijas un konstrukcija var tika mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

D Akumulatori EN-EL15 un EN-EL18

Akumulatoru EN-EL15 un EN-EL18 sniegums samazinās, ja temperatūra ir zemāka par 10 °C. Pārliecinieties, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts un turiet gata-
vībā siltu rezerves akumulatoru, vai esiet gatavi to uzlādēt pēc vajadzības. Uzsildot aukstu akumulatoru, tas var atgūt daļu lādiņa.

D AA tipa baterijas

Ierobežotās ietilpības dēļ AA tipa sārma baterijas LR6 jāizmanto tikai tad, ja nav citas alternatīvas.

AA tipa bateriju ietilpība mainās atkarībā no modeļa un atsevišķos gadījumos tā var būt ļoti maza. Atsevišķos gadījumos AA tipa baterijas var pārtraukt
darboties pirms to derīguma termiņa izbeigšanās. Ņemiet vērā, ka AA tipa bateriju ietilpība var samazināties, ja vides temperatūra ir zemāka par 20 °C. Nav
ieteicams tās izmantot zemās temperatūrās.

D Kadru ātrums

Akumulatori EN-EL18 un AA tipa baterijas atbalsta lielākus kadru ātrumus nekā EN-EL15; tomēr ņemiet vērā, ka AA tipa bateriju gadījumā kadru ātrums
samazināsies zemā temperatūrā un arī tad, ja bateriju lādiņa līmenis ir zems. Sīkāku informāciju kadru ātrumiem skatiet kameras rokasgrāmatā.

Advertising
This manual is related to the following products: