J i h d – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 211

Advertising
background image

7

Lt

Informacija apie akumuliatorių

Informaciją apie aku-
muliatorių

(įskaitant

EN-EL18 akumuliatorių
kalibravimo informa-
ciją) galima peržvelgti
fotoaparato sąrankos
meniu (fotoaparato akumuliatorius pateiktas
kairėje, o MB-D12 – dešinėje). Kai naudojamos
AA baterijos, rodoma tik akumuliatoriaus įkro-
vos lygio piktograma. Išsamiau žr. fotoaparato
instrukciją.

Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Fotoaparate akumuliatoriaus įkrovos lygis rodo-
mas taip:
EN-EL15/EN-EL18 akumuliatorius

Valdymo

pultas

Vaizdo

ieškiklis

Aprašymas

L

Akumuliatorius visiškai įkrautas.

K

Akumuliatorius iš dalies
išsikrovęs.

J
I

H

d

Akumuliatorius beveik išeikvo-
tas. Paruoškite visiškai įkrautą
akumuliatorių arba pakraukite
akumuliatorių.

H

(mirksi)

d

(mirksi)

Akumuliatorius išeikvotas. Įkrau-
kite ar keiskite akumuliatorių.

AA baterijos

Valdymo

pultas

Vaizdo

ieškiklis

Aprašymas

L

Likusi įkrova.

I

d

Akumuliatoriai beveik išeikvoti.
Paruoškite atsarginius akumu-
liatorius.

H

(mirksi)

d

(mirksi)

Akumuliatoriai išeikvoti. Užrakto
atleidimas išjungtas.

Akumuliatorių naudojimo
eiliškumą pakeisti galima
parinktimi, esančia fotoa-
parato pasirinktinių nusta-
tymų meniu d grupėje. Kai
fotoaparatas yra maitinamas iš MB-D12, valdymo
pulte rodoma piktograma

s

. Jei piktograma

s

mirksi, akumuliatoriaus skyriaus dangtelis nėra
užfi ksuotas. Uždarykite ir užfi ksuokite akumulia-
toriaus skyriaus dangtelį.

Kad fotoaparatas teisin-
gai rodytų akumulia-
toriaus įkrovos lygį, kai
naudojamos AA bateri-
jos, pasirinkite tinkamą
parinkties MB-D12 battery type (MB-D12
akumuliatoriaus tipas)
vertę fotoaparato
pasirinktinių nustatymų meniu (grupė d). Jei
nepasirinkta teisinga parinktis, fotoaparatas gali
neveikti, kaip tikėtasi.

Parinktis

Akumuliatoriaus tipas

1 LR6 (AA alkaline) AA šarminis elementas (LR6)
2 HR6 (AA Ni-MH)

AA Ni-MH (HR6)

3 FR6 (AA lithium) AA ličio (FR6)

Jeigu MB-D12 nenaudojate, išimkite akumuliatorius.

Pastaba: šiame puslapyje pavaizduotas D800 mo-
delis.

Advertising
This manual is related to the following products: