Cuprins, Grip mb-d12, Manualul utilizatorului – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 225

Advertising
background image

1

Ro

Prevederi de siguranţă ................................................2

Avertismente pentru clienţii din Europa ..................2

Precauţii pentru utilizare .............................................2
Introducere .................................................................3
MB-D12 şi accesorii......................................................3

MB-D12 şi accesorii furnizate ..................................3
Utilizarea adaptorului opţional EH-5a/EH-5b CA şi a
conectorului de alimentare EP-5B ...........................3
Utilizarea capacului opţional BL-5 al locaşului
acumulatorului.......................................................3

Piese ale MB-D12 ........................................................4

Butonul de declanşare, selectorul multiplu,
selectoarele de comandă şi butonul AFON ale
MB-D12 ..................................................................4
Blocare control MB-D12 ..........................................4

Utilizarea gripului .......................................................5

Ataşarea gripului ....................................................5
Îndepărtarea gripului .............................................5
Introducerea bateriilor ...........................................6
Scoaterea bateriilor ................................................8

Specifi caţii ..................................................................9

Cuprins

Grip MB-D12

Manualul utilizatorului

Advertising
This manual is related to the following products: