Introducere, Mb-d12 şi accesorii, Mb-d12 şi accesorii furnizate – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 227: Introducere mb-d12 şi accesorii

Advertising
background image

3

Ro

Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui grip
MB-D12 destinat utilizării cu aparatele foto
Nikon digitale refl ex cu vizare prin obiectiv
care menţionează MB-D12 ca accesoriu com-
patibil în manualul aparatului foto. MB-D12 ne-
cesită un acumulator EN-EL15 sau EN-EL18 sau
opt acumulatori AA (alcalini, Ni-MH sau litiu)
şi include un buton de declanşare alternativ,
buton AFON, selector multiplu şi selectoare de
comandă principal şi secundar pentru realiza-
rea fotografi ilor în orientarea „pe înălţime” (por-
tret). Opţiunile din meniu ale aparatului foto
îi permit utilizatorului să aleagă dacă bateria
aparatului foto sau bateriile din MB-D12 sunt
utilizate mai întâi; consultaţi manualul aparatu-
lui foto pentru detalii.

Introducere

MB-D12 şi accesorii

MB-D12 şi accesorii furnizate

MB-D12 şi accesorii furnizate
Confi rmaţi că următoarele elemente sunt furnizate cu MB-D12 (acumulatorii sunt vânduţi separat).

Utilizarea adaptorului opţional EH-5a/EH-5b CA şi a
conectorului de alimentare EP-5B
Adaptorul opţional CA EH-5a/EH-5b şi conec-
torul de alimentare EP-5B furnizează o sursă
sigură de alimentare când aparatul foto este
utilizat pentru perioade extinse. Pentru a utiliza
un adaptor CA cu MB-D12, introduceţi EP-5B
în carcasa acumulatorului MS-D12EN după
cum este descris la pagina 6 şi apoi conectaţi
EH-5a/EH-5b după cum este descris în docu-
mentaţia furnizată cu EP-5B.

MS-D12EN este introdus în MB-D12 la livrare. Consultaţi „Introducerea ba-
teriilor” pentru informaţii privind îndepărtarea carcasei bateriei.

MB-D12

• Manualul utilizatoru-

lui (acest manual)

• Garanţie

Capac de

contact

Carcasă MS-D12EN pen-

tru acumulatori EN-EL15

Carcasă

MS-D12 pentru
acumulatori AA

Husă carcasă

Utilizarea capacului opţional BL-5 al locaşului acumu-
latorului
Un capac BL-5 (disponibil
separat) pentru locaşul
acumulatorului este nece-
sar atunci când se utilizea-
ză acumulatorii EN-EL18.

Capac locaş acu-

mulator BL-5

Capac locaş acu-

mulator BL-5

Advertising
This manual is related to the following products: