Utilizarea gripului, Ataşarea gripului, Îndepărtarea gripului – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 229

Advertising
background image

5

Ro

Utilizarea gripului

Ataşarea gripului

Ataşarea gripului
Înainte de a ataşa gripul, asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit şi că blocarea controlului MB-D12
(Figura A-

!4

) este în poziţia L (ilustraţiile arată D800).

1 Îndepărtaţi capacul contactului (Figura A-

q

) de pe grip.

2 Contactele pentru MB-D12 se afl ă la baza aparatului foto, unde sunt protejate de un capac de

contact. Îndepărtaţi capacul contactului după cum este arătat în Figura B-

q

şi poziţionaţi-l în

carcasa capacului contactului de pe MB-D12 (Figura B-

w

).

3 Poziţionaţi MB-D12, păstrând şurubul de montare MB-D12 (Figura C-

w

) aliniat cu montura

trepiedului aparatului foto (Figura C-

q

) şi strângeţi discul de ataşament prin rotirea acestuia

în direcţia arătată de săgeata LOCK (Figura D). Nu este nevoie să îndepărtaţi acumulatorul din
aparatul foto înainte de conectarea la MB-D12. La setări implicite, acumulatorul introdus în apa-
ratul foto va fi utilizat numai după ce acumulatorul din MB-D12 este epuizat. Opţiunea Ordine
baterii

din meniul de setări personalizate ale aparatului foto (Grup d) poate fi utilizată pentru a

schimba ordinea în care sunt utilizaţi acumulatorii.

Asiguraţi-vă că poziţionaţi capacul de contact al aparatului foto în carcasa capacului de contact şi că
păstraţi capacul contactului MB-D12 într-un loc sigur pentru a preveni pierderea.

Un PB-6D şi un inel cu extindere automată PK-13 sunt necesare atunci când utilizaţi accesoriul de
focalizare cu burduf PB-6 cu MB-D12.

Îndepărtarea gripului

Îndepărtarea gripului
Pentru a îndepărta MB-D12, opriţi aparatul foto
şi setaţi blocarea controlului de pe MB-D12 la
L, apoi slăbiţi discul de ataşament şi îndepăr-
taţi MB-D12. Asiguraţi-vă să repoziţionaţi capa-
cul contactului de pe aparatul foto și capacul
contactului pe MB-D12 când setul de baterii
nu este utilizat.

Advertising
This manual is related to the following products: