Innledning, Mb-d12 og ekstrautstyr, Mb-d12 og medfølgende ekstrautstyr – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 47: Bruke batteridekslet bl-5 (ekstrautstyr), Innledning mb-d12 og ekstrautstyr

Advertising
background image

3

No

Takk for at du kjøpte en MB-D12 multi-power-
batteripakke til bruk med alle Nikon speilre-
fl ekskameraer som nevner MB-D12 som et
kompatibelt tilbehør i kameraets bruksanvis-
ning. MB-D12 tar ett EN-EL15 eller EN-EL18
oppladbart batteri eller åtte AA-batterier (al-
kaliske, Ni-MH eller litium) og har en alternativ
utløser, AFON-knapp, multivelger samt hoved-
og underkommandohjul for å kunne ta bilder
i høydeformat (portrett). Kameraets menyvalg
lar deg velge om kameraets batteri eller batte-
riene i MB-D12 skal brukes først; se kameraets
bruksanvisning for detaljer.

Innledning

MB-D12 og ekstrautstyr

MB-D12 og medfølgende ekstrautstyr

MB-D12 og medfølgende ekstrautstyr
Bekreft at følgende deler leveres sammen med MB-D12 (batterier selges separat).

Bruke nettadapteren EH-5a/EH-5b og strømforsynin-
gen EP-5B (ekstrautstyr)
Nettadapteren EH-5a/EH-5b og strømforsynin-
gen EP-5B er ekstrautstyr som gir en pålitelig
strømkilde når kameraet brukes i lengre perio-
der. For å bruke en nettadapter med MB-D12,
koble til EP-5B i batteriholderen MS-D12EN
som beskrevet på side 6, og koble så til EH-5a/
EH-5b som beskrevet i dokumentasjonen som
følger med EP-5B.

MS-D12EN er montert i MB-D12 når den forlater fabrikken. Se ”Sette inn
batterier” for informasjon om hvordan du tar ut batteriholderen.

MB-D12

• Bruksanvisning (denne

bruksanvisningen)

• Garanti

Kontaktlokk

MS-D12EN-holder for

EN-EL15 batterier

MS-D12-holder for

AA-batterier

Holderetui

Bruke batteridekslet BL-5 (ekstrautstyr)
Et BL-5 batterideksel (ek-
strautstyr) kreves når det
brukes EN-EL18-batterier.

Batteridekslet BL-5

Batteridekslet BL-5

Advertising
This manual is related to the following products: