Deler på mb-d12, Mb-d12-kontrollås, Deler på mb-d12 (figur a) – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 48

Advertising
background image

4

No

q Kontaktlokk
w Holder for kameraets kontaktdeksel
e Strøm-/signalkontakter
r AFON-knapp
t Hovedkommandohju
y Multivelger
u Tilkoblingshjul
i Holderens deksel for strømkontakt
o Batterideksel
!0 Batterikammer
!1 Batterilås
!2 Festeskrue
!3 Utløser
!4 Kontrollås
!5 Underkommandohjul
!6 Stativfeste
!7 MS-D12EN-holder for EN-EL15-batterier
!8 Strømkontakter
!9 Strømkontakter (MS-D12EN-batteriholder)
@0 MS-D12-holder for AA-batterier
@1 Strømkontakter (MS-D12-batteriholder)
@2 Batterideksel BL-5 (ekstrautstyr)

Deler på MB-D12 (Figur A)

MB-D12s utløser, multivelger, kommandohjul og AFON-knapp

MB-D12s utløser, multivelger, kommandohjul og AFON-knapp
MB-D12 er utstyrt med en utløser (Figur A-

!3

), en multivelger (Figur A-

y

), et hovedkommando-

hjul (Figur A-

t

), et underkommandohjul (Figur A-

!5

) og en AFON-knapp (Figur A-

r

) for bruk

når du tar bilder i vertikal (høydeformat eller stående) orientering. Disse kontrollene utfører de
samme funksjonene som de tilsvarende kontrollene på kameraet. Se kameraets bruksanvisning
for mer informasjon.

Endringene for Midtre multivelgerknapp, Multivelger, knappen Tilpass kommandohjulene
samt Tildel kn. AF-ON på MB-D12 i kameraets meny for egendefi nerte innstillinger (gruppe f )
gjelder også for multivelgeren, kommandohjulene og knappen AFON på MB-D12.

MB-D12-kontrollås

MB-D12-kontrollås
Kontrollåsen (Figur A-

!4

) låser kontrollene på

MB-D12 for å forhindre utilsiktet bruk. Før du
bruker disse kontrollene til å ta bilder i vertikal
(stående) orientering, må du frigjøre låsen som
vist til høyre.

Kontrollåsen er ikke en strømbryter. Bruk kame-
raets strømbryter for å slå kameraet på eller av.

Låst

Ulåst

Advertising
This manual is related to the following products: