Ji h d – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 51

Advertising
background image

7

No

Batterinivå

Kameraet viser batterinivået som følger:
EN-EL15/EN-EL18

Kontrollpanel

Søker

Beskrivelse

L

Batteriet er helt
oppladet.

K

Batteriet er delvis
utladet.

J

I

H

d

Batteriet er nesten
utladet. Klargjør et fullt
oppladet ekstrabatteri
eller lad batteriet.

H

(blinker)

d

(blinker)

Tomt batteri. Lad eller
bytt ut batteriet.

AA-batterier

Kontrollpanel

Søker

Beskrivelse

L

Gjenstående lading.

I

d

Batteriene er nesten
utladet. Klargjør reser-
vebatterier.

H

(blinker)

d

(blinker)

Tomme batterier. Utlø-
seren er deaktivert.

Et alternativ i Gruppe d
på kameraets meny for
egendefi nerte innstillin-
ger kan brukes for å endre
rekkefølgen som batteri-
ene blir brukt. Et

s

-ikon vises i kontrollpanelet

når kameraet bruker strøm fra MB-D12. Batteri-
dekslet er ikke lukket hvis

s

-ikonet blinker. Lukk

og lås dekslet til batterikammeret.

Velg riktig alternativ for
Batteritype MB-D12 i
kameraets meny for
egendefi nerte innstillin-
ger (Gruppe d), for å sikre
at kameraet viser korrekt
batterinivå når AA-batterier brukes. Dersom
feil alternativ er valgt, kan kameraet ikke være i
stand til å fungere som forventet.

Alternativ

Batteritype

1 LR6 (AA alkalisk)

AA alkaliske (LR6)

2 HR6 (AA Ni-MH)

AA Ni-MH (HR6)

3 FR6 (AA litium)

AA litium (FR6)

Ta ut batteriene når MB-D12 ikke er i bruk.

Batteriinformasjon

Batteriinformasjon (in-
kludert kalibreringsin-
formasjon for EN-EL18-
batterier) kan ses på ka-
meraets oppsettsmeny
(kameraets batteri er
listet opp til venstre, MB-D12 til høyre). Bare
batteriets nivåikon vises når AA-batterier bru-
kes. Se kameraets bruksanvisning for detaljer.

Merk: Illustrasjonene på denne siden er fra D800.

Advertising
This manual is related to the following products: