Spesifikasjoner, Spesifi kasjoner – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 53

Advertising
background image

9

No

Spesifi kasjoner

Strømkilde

Ett EN-EL15 eller EN-EL18 oppladbart litium-ion batteri, åtte LR6 alkaliske, HR6 Ni-MH, FR6 litium AA-batterier eller en nettadapter
EH-5b/EH-5a/EH-5 (krever strømforsyningen EP-5B)

Brukstemperatur

0 – 40 °C

Ytre mål (B x H x D)

Omtr. 151 Ч 50 Ч 81 mm

Vekt

Cirka 365 g med MS-D12EN og et EN-EL15-batteri (ekstrautstyr)
Cirka 460 g med MS-D12 og åtte AA-batterier (ekstrautstyr fra tredjepartsleverandører)
Cirka 310 g med MS-D12EN og strømforsyningen EP-5B (ekstrautstyr)
Cirka 425 g med et BL-5 og EN-EL18-batteri (ekstrautstyr)
Cirka 280 g med MS-D12EN
Cirka 270 g med MS-D12

Spesifi kasjoner og utforming kan endres uten forvarsel.

D EN-EL15 og EN-EL18-batterier

Ytelsen til batteriene EN-EL15 og EN-EL18 synker ved temperaturer under cirka 10 °C. Sikre at batteriet er helt oppladet, og oppbevar et varmt reservebatteri
klart til bytte ved behov. Kalde batterier vil få tilbake noe av strømmen når de blir varmet opp.

D AA-batterier

På grunn av deres begrensede kapasitet, bør du bare bruke alkaliske AA LR6-batterier når det ikke fi nnes andre alternativer.

AA-batterienes kapasitet varierer etter type og oppbevaringsforhold, og kan i noen tilfeller være ekstremt lav; i noen tilfeller kan AA-batterier slutte å virke
før utløpsdatoen. Merk at AA-batteriers kapasitet kan falle ved temperaturer under 20 °C. Det anbefales ikke å bruke dem ved lave temperaturer.

D Opptakshastighet (bilder i sekundet)

EN-EL18 og AA-batteriene støtter høyere opptakshastigheter enn EN-EL15. Legg imidlertid merke til at med AA-batterier vil opptakshastigheten synke ved
lave temperaturer eller dersom batteriene er nesten utladet. Se kameraets bruksanvisning for mer informasjon om opptakshastigheter.

Advertising
This manual is related to the following products: