Introduktion, Mb-d12 och tillbehör, Mb-d12 och medföljande tillbehör – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 57: Använda den separat sålda batterifacksluckan bl-5, Introduktion mb-d12 och tillbehör

Advertising
background image

3

Sv

Tack för ditt köp av ett MB-D12 fl erfunktions-
batteripack som kan användas med alla Nikons
digitala spegelrefl exkameror som listar MB-D12
som ett kompatibelt tillbehör i kamerahandbo-
ken. MB-D12 kräver ett EN-EL15 eller EN-EL18
uppladdningsbart batteri eller åtta AA-batterier
(alkaliska, Ni-MH, eller litium) och har en extra
avtryckare, AFON-knapp, multiväljare, och en
primär- och sekundärratt för att ta bilder i stå-
ende format (porträtt). Via kameramenyalterna-
tiven kan du bestämma om kamerans batteri
eller batterierna i MB-D12 ska användas först;
se kamerans bruksanvisning för närmare anvis-
ningar.

Introduktion

MB-D12 och tillbehör

MB-D12 och medföljande tillbehör

MB-D12 och medföljande tillbehör
Kontrollera att följande tillbehör medföljer MB-D12 (observera att batterier säljs separat).

Använda nätadaptern EH-5a/EH-5b och strömkontak-
ten EP-5B (säljs separat)
Nätadaptern EH-5a/EH-5b och strömkontak-
ten EP-5B är en tillförlitlig strömkälla när kame-
ran används under längre perioder. För att an-
vända en nätadapter med MB-D12, sätt i EP-5B
i batterihållaren MS-D12EN så som beskrivs på
sidan 6 och anslut sedan EH-5a/EH-5b så som
fi nns beskrivet i dokumentationen som med-
följer EP-5B.

Vid leveransen sitter MS-D12EN i MB-D12. Se “Sätta i batterier” för informa-
tion angående hur man tar loss batterihållaren.

MB-D12

• Användarhandbok

(denna handbok)

• Garantibevis

Kontaktskydd

MS-D12EN-hållare för

EN-EL15-batterier

MS-D12-hållare för

AA-batterier

Väska för hållaren

Använda den separat sålda batterifacksluckan BL-5
En BL-5 lucka för bat-
terifack (säljs separat)
krävs vid användning av
EN-EL18-batterier.

BL-5

lucka för batterifack

BL-5

lucka för batterifack

Advertising
This manual is related to the following products: